Tingenes tale


Tingenes tale

Kan et par barneski eller noen slitte fotballsamlekort være et kulturminne? Dette er eksempler på dagligdagslige kulturminner som stilles ut på Strømmen. Hver av tingene i utstillingen "Tingenes tale" har en personlig historie og er valgt ut av skoleelever på 7. trinn fra Sagdalen skole på Strømmen. De har jobba som mini-forskere ved å skrive om gjenstanden og intervjue en informant om dens betydning. Utstillingen er laget som en del av Akershusmuseets markering av kulturminneåret 2009 og kan sees på avdeling Strømmen ut året.

 Les de forskjellige historiene som elevene har samlet inn.

 

Forfatter
Lagt inn av Elisabeth Eriksen
Institusjon
Akershusmuseet
Publisert
05/03/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

.museum

.museum er et generisk toppnivådomene (gTLD) på internett, utelukkende brukt av musèer, museumsorganisasjoner, samt individuelle medlemmer av museumsbransjen, slik som disse gruppene er definert av International Council of Museums (ICOM). Sammen med J. Paul Getty Trust etablerte ICOM MuseDoma (Museum Domain Management Association), under ledelse av Cary Karp, med formål å søke ICANN om å opprette et nytt gTLD, og å drive det hvis søknaden ble innvilget.

Museum

Et museum er en institusjon som samler, bevarer, forsker på og stiller ut kunstverk eller andre gjenstander som har vitenskapelig, naturhistorisk eller kulturhistorisk interesse. Museer spesialiserer seg vanligvis innenfor ett eller flere fagfelt, og har fagfolk med stor interesse for, eller med spesialutdanning innenfor disse fagfeltene.

Gamvik museum

Gamvik museum er et museum i Gamvik i Finnmark som ble grunnlagt av Gamvik Museums- og historielag i 1978. Bygdefolket engasjerte seg i å samle inn fotografier og gjenstander, og dette dannet grunnlaget for museets samlinger. I dag holder museet til i det nedlagte «Brodtkorbbruket». Fra 1990 til 1995 ble disse bygningene restaurert og tilpasset til museumsformål, og i 1998 kunne museet flytte fra de tidligere lokalene i Gamvik skole. Som ledd i den nasjonale museumsreformen, ble Gamvik Museum i 2006 del av selskapet Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark. De andre deltakerne i det interkommunale selskapet er Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms i Hammerfest, Nordkappmuseet i Honningsvåg, Berlevåg Havnemuseum i Berlevåg og Måsøy museum i Måsøy.

Lillehammer museum

Stiftelsen Lillehammer museum er en samling museer på Lillehammer. Den oppstod i 2011 under navnet Stiftelsen Lillehammer museum ved en omorganisering av de konsoliderte museer under Maihaugen. Stiftelsen Lillehammer museum har fire avdelinger. Museet Maihaugen er den ene, mens Spesialmuseene er en avdeling som består av Norges Olympiske Museum, dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk og Postmuseet. En tredje avdeling er Norsk Håndverksinstitutt, tidligere Senter for immateriell kulturarv og Norsk handverksutvikling. I tillegg har Lillehammer museum avdelingen Organisasjon og kommunikasjon.

Måsøy museum

Måsøy museum ligger i Havøysund, kommunesentret i Måsøy kommune i Finnmark. Bygningen som brukes av museet ble opprinnelig bygd som prestebolig i 1950. Kystkultur med vekt på utviklingen av fiskefartøy og teknologi til bruk i fiske er hovedtema. Ellers er det rom med faste utstillinger, for eksempel stue og kjøkken fra 1920- og 30-tallet, egnebu, skolestue, verksteder. Den første kraftblokka i Norge står montert like utenfor museet.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens