Tingenes tale


Tingenes tale

Kan et par barneski eller noen slitte fotballsamlekort være et kulturminne? Dette er eksempler på dagligdagslige kulturminner som stilles ut på Strømmen. Hver av tingene i utstillingen "Tingenes tale" har en personlig historie og er valgt ut av skoleelever på 7. trinn fra Sagdalen skole på Strømmen. De har jobba som mini-forskere ved å skrive om gjenstanden og intervjue en informant om dens betydning. Utstillingen er laget som en del av Akershusmuseets markering av kulturminneåret 2009 og kan sees på avdeling Strømmen ut året.

 Les de forskjellige historiene som elevene har samlet inn.

 

Forfatter
Lagt inn av Elisabeth Eriksen
Institusjon
Akershusmuseet
Publisert
05/03/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Museum

Et museum er en institusjon som samler, bevarer, forsker på og stiller ut kunstverk eller andre gjenstander som har vitenskapelig, naturhistorisk eller kulturhistorisk interesse. Museer spesialiserer seg vanligvis innenfor ett eller flere fagfelt, og har fagfolk med stor interesse for, eller med spesialutdanning innenfor disse fagfeltene.

.museum

.museum er et generisk toppnivådomene (gTLD) på internett, utelukkende brukt av musèer, museumsorganisasjoner, samt individuelle medlemmer av museumsbransjen, slik som disse gruppene er definert av International Council of Museums (ICOM). Sammen med J. Paul Getty Trust etablerte ICOM MuseDoma (Museum Domain Management Association), under ledelse av Cary Karp, med formål å søke ICANN om å opprette et nytt gTLD, og å drive det hvis søknaden ble innvilget.

Arendals Museum

Arendals Museum ble etablert i 1832 med «Arendal Skoles offentlige Bibliotech og Musæum» som sitt fulle navn.

Ethnologisches Museum

Ethnologisches Museum er et museum i Berlin for utenomeuropeiske kunst- og kulturgjenstander. Det tilhører de statlige prøyssiske museene i Berlin.

Ringerikes Museum

Ringerikes Museum er distriktsmuseum for Ringeriksregionen, som omfatter nåværende Ringerike kommune og Hole kommune i Buskerud fylke. Museet ligger på Norderhov gamle prestegård i tidligere Norderhov kommune, like sør for Hønefoss og tvers over den gamle hovedveien som gikk forbi Norderhov kirke.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens