Storflommen i 1789 og starten på uår 1 av 2

Storflommen i 1789 og starten på uår


Storflommen i 1789 og starten på uår

Audio
Audioguiden hører du her | Eier: Nordøsterdalsmuseet

Hør på audioguiden til høyre.

Publisert
28/01/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Uvær (skuespill)

Uvær (svensk: Oväder) er et skuespill av August Strindberg fra 1907. Det er det første av Strindbergs kammerspill. De andre er Branntomten, Spøkelsessonaten, Pelikanen og Svarta handsken.

Kategori:Uvær

Katastrofer i petroleumsvirksomheten

Katastrofer i petroleumsvirksomheten gir en oversikt over kjente katastrofer i petroleumsvirksomheten til havs.

Kategori:Katastrofer

Flom

Flom (av norrønt: flaumr) oppstår når vannføringen i innsjøer og/eller elver går utover det normale. Noe som fører til at vannet flommer ut over landmasser som ellers er tørre. Flom oppstår normalt i forbindelse med snøsmelting og langvarig eller særdeles kraftig nedbør, men kan også oppstå av andre årsaker. For eksempel ved stormflo eller om en demning brister eller lignende. Flom er allikevel ikke ensbetydende med oversvømmelse, selv om det ofte blir en følge.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens