Steinperla fra Kuli 1 av 2

Steinperla fra Kuli


Steinperla fra Kuli

Steinperla fra Kuli

Våren 1991 kjøpte vi et traktorlass med jord for å anlegge blomsterbed på tomta vår. Jorda kjøpte vi av Tore Kuløy. Mens jeg bearbeidet denne jorda, fant jeg en liten stein. Siden jeg er over gjennomsnittet interessert i stein, så jeg nærmere etter, og kjente at den var så rund og fin. Jeg tok den med meg inn og vasket den. Da oppdaget jeg at det var et hull igjennom den, og at denne steinen var ei lita perle – i dobbel betydning: Fram kom et vakkert lite kunstverk laget for flere hundre år siden!

Kari Støren Binns fra Vitenskapsmuseet i Trondheim var innom på besøk, og vi viste perla til henne. Hun tok perla med seg til Vitenskapsmuseet til tidfesting og registrering. Der ble det fastslått at perla var laget ca 600 e. Kr., altså for om lag 1400 år siden - i tidlig yngre jernalder! Vitenskapsmuseet var såpass raus mot oss at vi fikk perla deponert med avtale. Perla er fortsatt Vitenskapsmuseets eiendom.

Denne lille steinperla er fem millimeter i diameter, og vakkert formet med et hull helt i sentrum. Perla er lys grå, og ganske trolig laget av kvarts. Det er ganske vanlig å finne perler i gravfunn fra jernalderen. Det er funnet både ravperler og glassperler som er tilvirket andre steder enn på funnstedet, og som er tatt med ”hjem”. Steinperlene derimot, er trolig laget på det stedet der de er funnet. Det betyr at det mest sannsynlig er en kunsthåndverker på Kuli som har laget denne perla. Jeg har mange ganger tatt fram denne perla og sett på det flotte arbeidet som ble gjort i vikingtida på Kuli.
 

 

Skrevet av Dagrun Hatmosø

Forfatter
Rannei Botten
Institusjon
Nordmøre Museum
Publisert
08/03/2011
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Smykke

Plugg (smykke)

Agnus dei (smykke)

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens