Sanatoriebarn


Sanatoriebarn

Arild Sømo og Einar Måseide var innlagt på Grefsen barnesanatorium i første del av 1950-årene. I denne filmen snakker de om oppholdet på Grefsen, hvordan det preget dem videre og om hvordan det er å forholde seg til sanatorietiden nå, så lenge etterpå.

Dette er en av flere filmer produsert til dokumentasjons- og formidlingsprosjektet "Jeg fortalte ikke til noen at jeg hadde vært sjuk - om tuberkulosen, behandlingen og tiden etterpå" Med utgangspunkt i personlige erfaringer fra norske tuberkuloseinstitusjoner på 1950- og 60-tallet undersøkes det hvordan sykdommen og behandlingen har preget og preger menneskene, familiene og samfunnet.
 

Forfatter
Ellen Lange
Institusjon
Nasjonalt medisinsk museum/Norsk Teknisk Museum
Publisert
25/04/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Tuberkulose

Tuberkulose (TB), tidligere kalt tæring, er en sykdom som forårsakes av bakteriene Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum eller Mycobacterium bovis. Bakterien kan angripe en hvilken som helst del av kroppen, men den affiserer som regel lungene. Forskerne mener at smittestoffet beveget seg som en zoonose fra drøvtyggere til mennesker i egyptisk bondesteinalder. Spor av tuberkulose er funnet i skjeletter fra Nubia og Egypt fra ca. 3000 f.Kr.[1] Tuberkulosen var nådd til Danmark ca. 500 f.Kr. Bakterien som forårsaker sykdommen, ble oppdaget av Robert Koch i 1882.

Kategori:Tuberkulose


Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens