Oldemors arbeidslys 1 av 2

Oldemors arbeidslys


Oldemors arbeidslys

En kort fortelling om en av Norges eldste lyspærer.

På 1920-tallet la Kragerø Elektrisitetsverk ut strømkabler til flere av øyene utenfor Kragerø. De første årene ble strømmen hovedsaklig brukt til belysning. Til oppvarming og matlaging fortsatte de fleste å bruke ved i flere år etter at de fikk innlagt strøm. 

Ifølge min familie skal lyspæra i denne lille historien være den samme som den som ble tent på min oldemors kjøkken den dagen strømmen kom i 1920.

Forfatter
Arve Lindvig
Institusjon
Digitale Bilder i Vest-Agder
Publisert
08/03/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Brustuen Elektrisitetsverk

Brustuen Elektrisitetsverk var et kraftverkDokka i Nordre Land kommune som ble satt i drift i 1911. Det var et privat elektrisitetsverk etablert av eierne av Dokka Mølle og produserte kraft til Dokka Mølle, private kunder i sentrum av Dokka og Østsinni.

Gloppen Elektrisitetsverk

Gloppen Elektrisitetsverk (GEV) er en tidligere kommunal vannkraftprodusent og kraftleverandør med hovedkontor på Sandane i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket ble etablert i 1914 av Gloppen kommune, og startet kraftproduksjon i 1917 etter utbygging av Eidsfossen kraftverk i Eidsfossen i Gloppeelva.

Lillesand Elektrisitetsverk

Kategori:Røros Elektrisitetsverk AS

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE) er et industrikonsern innen energi og telekommunikasjon med hovedkontor i Steinkjer i Nord-Trøndelag. NTE er et av landets største konsern i sin bransje, både som kraftprodusent, kraftleverandør og netteier.[1] Hovedvirksomhetene er nettdrift, produksjon og omsetting av energi, installasjon og bredbånd.[1]

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens