Oldemors arbeidslys 1 av 2

Oldemors arbeidslys


Oldemors arbeidslys

En kort fortelling om en av Norges eldste lyspærer.

På 1920-tallet la Kragerø Elektrisitetsverk ut strømkabler til flere av øyene utenfor Kragerø. De første årene ble strømmen hovedsaklig brukt til belysning. Til oppvarming og matlaging fortsatte de fleste å bruke ved i flere år etter at de fikk innlagt strøm. 

Ifølge min familie skal lyspæra i denne lille historien være den samme som den som ble tent på min oldemors kjøkken den dagen strømmen kom i 1920.

Forfatter
Arve Lindvig
Institusjon
Digitale Bilder i Vest-Agder
Publisert
08/03/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Gloppen Elektrisitetsverk

Gloppen Elektrisitetsverk (GEV) er en tidligere kommunal vannkraftprodusent og kraftleverandør med hovedkontor på Sandane i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket ble etablert i 1914 av Gloppen kommune, og startet kraftproduksjon i 1917 etter utbygging av Eidsfossen kraftverk i Eidsfossen i Gloppeelva.

Brustuen Elektrisitetsverk

Brustuen Elektrisitetsverk var et kraftverkDokka i Nordre Land kommune som ble satt i drift i 1911. Det var et privat elektrisitetsverk etablert av eierne av Dokka Mølle og produserte kraft til Dokka Mølle, private kunder i sentrum av Dokka og Østsinni.

Lillesand Elektrisitetsverk

Kategori:Røros Elektrisitetsverk AS

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) er et industrikonsern innen energi og telekommunikasjon med hovedkontor i Steinkjer i Nord-Trøndelag. NTE er et av landets største konsern i sin bransje, både som kraftprodusent, kraftleverandør og netteier.[1] Hovedvirksomhetene er nettdrift, produksjon og omsetting av energi, installasjon og bredbånd.[1]

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens