Nettutstilling fra gamle Arendal

Nettutstilling fra gamle Arendal


Nettutstilling fra gamle Arendal

Gjenkjennelige motiver fra gamle Arendal. Dette var tittelen på en maleriutstilling i Arendal

Her ble presentert malerier med motiver fra gamle Arendal, malt av byens egne malere; som Fred Terkelsen, Julius Smith, William Andersen, Knut Haaning, Ants Lepson og Ole Aagesen.


Av disse er det nok de tre første som har hatt størst betydning som Arendalsmalere, og kanskje særlig Fred Terkelsen. Malerne har lagt vekt på å framstille motivene mest mulig korrekt. Utstillingen ga derfor et godt inntrykk av hvordan det så ut i Arendal, fra begynnelsen av 1800 tallet fram til 1950.

Initiativet til utstilingen kom fra en arbeidsgruppe under "Fristende fritid" i Samfunssbyggingsprosjektet i Arendal kommune.

Fred Terkelsen(1887-1946) og William Andersen bodde begge på Tyholmen. Ole Peder Aagesen (1889-1971) kom fra Flødevigen, og Julius Smith(1885-1960) fra His.

Fred Terkelsen vokste opp som en av 11 søsken på Tyholmen. Han gikk på tegneskole i Christiania og i København. Han har vært representert flere ganger på Statens Høstutstilliing. I 1977 arrangerte Arendal kunstforening en minneutstilling om Fred Terkelsen, der 90 av hans tegninger og malerier ble vist.

Ants Lepson (1934) er fra Estland, og er utdannet skipper. Han kom første gang til Norge i 1955, og bosatte seg fast på Sandviga på Hisøy i 1959. Som maler er han opptatt av sjømotiver, og særlig seilskuter. Han har hatt en rekke utstillinger, i Arendal, i Kristiansand, på Sjøfartsmuseet i Oslo, og i Gøteborg.

 

Forfatter
Kulturnett Aust-Agder
Institusjon
Kulturnett Aust-Agder
Publisert
29/01/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kunst nå

Kunst nå var et norsk tv-sendt kunstprogram som gikk på NRK1 fra 2000 til 2001.

Kunst

Kunst (tysk for «kunnen») kan defineres som et fantasifullt og nyskapende, estetisk kulturuttrykk for indre eller ytre opplevelser. Betydningen av og hensikten med kunst har variert gjennom tidene og definisjoner og begreper har vært, og er, tilsvarende omdiskutert.

Nonfigurativ kunst

Abstrakt kunst er en kunstbetegnelse som hovedsakelig benyttes om nonfigurativ kunst, det vil si malerkunst som ikke forestiller eller etterligner gjenstander.

Marie Kunst

Marie Kunst (født 1. februar 1977) er en dansk terrengsyklist.

Kunst og kultur

Kunst og kultur er et kunsthistorisk forskningstidskrift. Hovedvekten av artiklene omhandler billedkunst, arkitektur og kunsthåndverk. Tidsskriftet ble grunnlagt i 1910 av Harry Fett og Haakon Shetelig. Tidsskriftets redaksjon har alltid vært nær knyttet til Nasjonalgalleriet (nå Nasjonalmuseet), og redaktør fra 2009 er Birgitte Sauge

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens