Márkomeannu


Márkomeannu

Det samiske ungdomslivet er veldig synlig i markebygdene, blant annet igjennom Márkomeannu. Márkomeannu er en samisk kultur – og musikkfestival i markebygdene i Nordre Nordland og Sør Troms. Oversatt til norsk betyr Márkomeannu "liv og røre i marka". Fortellingen er del av en film om samiske pionerer som inngår i utstillingen "Mearrariika - Havlandet "- Samisk kultur og historie. Den er laget i 2010 av Museum Nord og Várdobáiki samiske senter for Den kulturelle skolesekken i Nordland og Troms.

 
Forfatter
Ellen Berit Dalbakk
Institusjon
Museum Nord
Publisert
10/12/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Márkomeannu

Márkomeannu er en samisk kultur- og musikkfestival som arrangeres i grenseområdet mellom Skånland kommune i Troms og Evenes kommune i Nordland i slutten av juli hvert år. Festivalen har en klar samisk profil og ønsker å fremme markasamisk kultur samtidig som den ønsker å være en kulturaktør for hele Sápmi. Festivalen ble arrangert for tolvte gang i 2011. Til og med 2006 ble festivalen arrangert av ungdomsforeningen Stuornjárgga Sámenuorak, men fra og med 2007 ble den organisert av en egen festivalforening, Márkomeannu Searvi. Festivalen ble de to første årene arrangert på dyrskueplassen nært Evenes flyplass men har siden 2002 blitt arrangert på Gállogieddi samiske friluftsmuseum.

Morsmål

Morsmål er det flere definisjoner av. Én definisjon sier at morsmålet er det første språket eller talemålet en person lærer, eller et språk en person lærer i veldig ung alder. Denne definisjonen innebærer at morsmål er det samme som førstespråk. Morsmål anses også som språket man bruker eller blir brukt mot som baby verbalt.

Esperanto som morsmål

Personer med esperanto som morsmål har som regel vokst opp i familier hvor esperanto brukes, og dermed får de språket som morsmål. Ofte velger foreldrene å bruke esperanto med barna og lærer dem dermed språket fra begynnelsen av, på samme måte som barn av annen språklig bakgrunn lærer sitt morsmål. Disse barna har som regel ett eller to morsmål i tillegg. Det hender også at foreldrene brukes esperanto seg i mellom, men ikke med barna. Da vil gjerne barna, som ønsker å forstå hva foreldrene snakker om, lære å ihvertfall forstå talt esperanto.

Samar

Samar kan sikte til:

Sima Samar

Sima Samar (født 4. februar 1957 i Jaghoori, Ghazni i Afghanistan) er ordfører for Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), og har siden 2005 vært FNs spesialreporter for menneskerettighetssituasjonen i Sudan. Hun har fått en rekke ulike priser for sitt arbeide for menneskerettigheter og kvinners rettigheter rundt om i verden.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens