Målselv varde - omstridt og bejublet ver... 1 av 3

Målselv varde - omstridt og bejublet verdenskunst


Målselv varde - omstridt og bejublet verdenskunst

I september 2005 ble Målselv varde åpnet på Olsborg i Målselv kommune. Kunstverket er laget av den verdenskjente naturkunstneren Alfio Bonanno.

Tusenårssted

Målselva var tusenårssted i Målselv kommune ved millenniumskiftet. I den forbindelse kom ideen om å lage et permanent kunstverk på Olsborg der vår tids hovedtransportvei E6 krysser elva, tidligere tiders viktige transportåre.

Naturkunst

Den kjente naturkunstneren Alfio Bonanno, opprinnelig fra Italia og bosatt i Danmark, var i bygda i annet ærend og hadde der forelsket seg i innlandsnaturen. Han laget en skisse til et kunstverk og så begynte kunstsnøballen å rulle. Fire år senere sto Målselv varde ferdig, bestående av 250 storsteiner, omkranset av 12 svartsvidde furuer.

Omstridt

Kunstverket har vært omstridt. I en kommune med økonomiske problemer ble det av noen sett på som et hån å bruke flere hundretusen kroner på kunst, og ikke skole, vei og eldreomsorg. Det mildnet litt at kommunen ikke brukte andre midler enn egeninnsats på byggingen av varden. Resten ble finansiert i et spleiselag av offentlige og private midler. Et annet omdiskutert tema var om varden var fin eller ikke. Kunst kan provosere og skape debatt, også i dette tilfellet. Dette førte til en del kreative og morsomme innspill i debatten. I perioden før byggingen av varden, ble det en natt i all hemmelighet reist opp et svært tre med rota opp ute i Målselva nedenfor stedet varden skulle plasseres, og i forbindelse med åpningen hadde en lokal bonde og kulturpersonlighet laget sin egen Målselv varde II på gårdstunet. Ikke som en kritikk, men som en artig kommentar til en positiv satsing på kunst og kultur i bygda.

Reisemål

Mange Målselvdøler, både de som var positiv og negativ til Målselv varde i utgangspunktet, ble stolte da den ble plukket ut som et av 200 kunstobjekter i boka Destination Art, utgitt på det anerkjente forlaget Thames & Hudson. Boka tar for seg kunstobjekter og arkitektur plassert i naturen rundt i hele verden som det er spesielt verdt å reise ut for å ta i øyesyn.

Forfatter
Bengt Øieroset
Publisert
05/02/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kunst

Kunst (tysk for «kunnen») kan defineres som et fantasifullt og nyskapende, estetisk kulturuttrykk for indre eller ytre opplevelser. Betydningen av og hensikten med kunst har variert gjennom tidene og definisjoner og begreper har vært, og er, tilsvarende omdiskutert.

Kunst nå

Kunst nå var et norsk tv-sendt kunstprogram som gikk på NRK1 fra 2000 til 2001.

Skulptur

En skulptur (av latin sculpere, «hugge ut») er et tredimensjonalt kunstverk av enhver type. Tradisjonelle skulpturer kan være hugget i stein eller tre, eller være fremstilt av materialer som bronse, gips eller porselen. Moderne skulpturer kan være laget av industrielle materialer som aluminium eller plast, og skulpturer kan også være ferdig produserte gjenstander (readymades) som kunstneren har valgt ut i en bestemt hensikt.

Nonfigurativ kunst

Abstrakt kunst er en kunstbetegnelse som hovedsakelig benyttes om nonfigurativ kunst, det vil si malerkunst som ikke forestiller eller etterligner gjenstander.

Kunst og håndverk

Kunst og håndverk er et praktisk estetisk fag som er et obligatorisk på barne- og ungdomsskolen, og som tilbys som grunnstudium (60 studiepoeng) ved enkelte høyskoler og universitet.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens