Minnenes bok


Minnenes bok

Kjære venner og venninner, hjelp meg her å samle minner.... Om det var det Mathea Baadstø fra Tretten i Gudbrandsdalen sa til sine venner vet vi ikke. Men mange skrev hilsninger i hennes minnebok.

De første hilsener i minneboka til Mathea Baadstø er fra 1894. Hun har tatt den med til USA der venner skrev inn små hilsener. Tilbake på Tretten igjen skriver venner og besøkende sine små minneord.
De siste inntegnelser er fra 1950. Ved siden av en hilsen er det ofte limt inn en presset blomst eller et blondestykke. En har så vel skrevet sitt minne på et neverstykke og limt det inn i boka.

Mathea Baadstø:

•Født 23. okt. 1868, død 1959
•Mathea Baadstø var datter av Ragnhild og Erik Baadstø. Gikk på Amtskolen i Øyer, deretter meierilære, og husholdningskurs i Hamar.
•Fotograflærling hos Charlotte Barth, deretter hos Karl Anderson i Christiania fra ca 1900-1904.
•Lærte sykepleie ved et katolsk hospital, kom da i kontakt med katolisismen. Konverterte i 1904. Bosatt i New York 1905-1908 hvor hun arbeidet som sykepleier. Flyttet i 1908 tilbake til Tretten.
•Arbeidet som bibliotekar ved Tretten folkeboksamling i ca 20 år. Drev ellers med fotografering.
•Da Sigrid Undset konverterte til katolisismen var Mathea Baadstø hennes gudmor.

Forfatter
Marit Hosar
Institusjon
Opplandsarkivet avd. Maihaugen
Publisert
18/09/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kvinnehistorie

Kvinnehistorie er et begrep som oppstod på 1960- og 1970-tallet og er et perspektiv tar utgangspunkt i kvinners rolle i historien. På engelsk brukes ofte nyordet herstory («hennes historie»), som motsetning til den falske omtolkningen av history («hans historie»). Ordet historie kommer fra greske ἱστορία (historia), og har ingenting å gjøre med det engelske ordet "his".[1] I dette ligger et syn på den konvensjonelle historieskrivningen at den er skrevet fra menns ståsted. Tanken med kvinnehistorie var å løfte frem glemte kvinner fra historien, og vise hvilke vilkår kvinner levde under.

Katolisisme

Katolisisme er et begrep som viser til Den katolske kirkes tro i sin helhet, herunder kirkens teologi og dogmatikk, etikk, spiritualitet og organisering.

Litteratur

Litteratur (fra latin «skrift, skriftlig framstilling» av littera, det vil si «bokstav») er et begrep som omfatter et bredt spekter av menneskelige ytringer. I en vid forståelse av litteratur er det alle menneskelige ytringer som har manifest seg som tekst og ikke nødvendigvis utgitt på et forlag; dikt, roman, sakprosa, manuskripter for film og TV, vandrehistorier, eventyr, og lignende.

Katolisisme og frimureri

Katolisisme og frimureri er en artikkel om forholdet mellom den romersk-katolske kirke og frimureriet. Den romersk-katolske kirke har, av religiøse såvel som politiske grunner, vært fiendtlig innstilt overfor frimureriet helt siden 1730-tallet. Den 28. april 1739 utstedte pave Klemens XII bannbullen In eminenti apostolatus specula der han forbød katolikker i å bli frimurere. Den er blitt fulgt opp av en rekke pavelige bannbuller der katolske frimurere blir truet med ekskommunikasjon. Kirken hevder at frimureriets filosofi benekter en rekke kristne dogmer, og har anti-klerikale målsetninger. I 1913-utgaven av Catholic Encyclopedia ble det hevdet at enkelte frimurer-ritualer er anti-katolske. Dette utsagnet forekommer imidlertid ikke i senere utgaver.

Mal:Katolisisme

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens