Menneskeleg påverking av vegetasjonen ru...

Menneskeleg påverking av vegetasjonen rundt Seltuftøyri


Menneskeleg påverking av vegetasjonen rundt Seltuftøyri

Audio
Lytt til: Menneskeleg påverking av vegetasjonen rundt Seltuftøyri

Vegetasjonshistoriske undersøkingar fortel om ein mindre tilbakegang av skogen i dalen om lag 1 000 år f. Kr., men også om ein meir dramatisk reduksjon av skogen like før vår tidsrekning.

Vegetasjonshistoriske undersøkingar fortel om ein mindre tilbakegang av skogen i dalen om lag 1 000 år f. Kr., men også om ein meir dramatisk reduksjon av skogen like før vår tidsrekning. Furua forsvinn nesten heilt, og røsslyng og urter overtek med bjørka i lia rundt. Denne kraftige tilbakegangen kan vi setje i samanheng med mykje jernvinne på flatene i den austre enden av vatnet.

Furu vart brukt for å laga trekol til smelteprosessane. Då dei hadde brukt opp det som fanst, har vi også funne at dei brukte trekol av bjørk i slagghaugane.

Etter jernvinna, for snautt 2 000 år sidan, er det dokumentert ein langsam tilvekst av furu. Denne stoppa opp for om lag 300 år sia, då ein ny tilbakegang fann stad, truleg som følgje av at Seltuftstølen vart teken opp att.
 

Forfatter
Dagfinn Moe
Institusjon
Rallarvegen
Publisert
06/07/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Rallarvegen

Rallarvegen (Bergensbanen)

Vegetasjon

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens