Lange dager for en jentunge.. 1 av 2

Lange dager for en jentunge..


Lange dager for en jentunge..

Dette er en fremstilling av en kvinnes minner fra sin egen barndom på en gård på Osterøy. Hun skildrer både slitet og de gode stundene. Fortellingen minner oss om at det har skjedd store endringer i vårt forhold til barn i arbeid.

Forfatter
Christine Haugsten Ellefsen
Institusjon
Museumssenteret i Hordaland
Publisert
15/10/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Barnearbeid

Barnearbeid er ansettelse av barn under en gitt alder bestemt av lov eller sedvane. Men i tidligere tider – og fortsatt i en del land – har verken lov eller sedvane vært noe hinder for bruk av til dels små barn på mange arbeidsplasser. En vanlig definisjon på barnearbeid i vår tider er barn som arbeider så mye at det går ut over lek og skolegang.[1] Også lovverket, f.eks. arbeidsmiljøloven i Norge, legger ofte vekt på at arbeidet ikke skal gå utover barnas skolegang.[2] I samfunn hvor skolegang er lite utbredt og familier trenger hjelp av barn for å overleve blir ikke barnearbeid oppfattet som et problem. Dette er blant annet knyttet til at overlevelse blir prioritert over barns situasjon.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens