Klassebilde fra Handnesøya

Klassebilde fra Handnesøya


Klassebilde fra Handnesøya

Våren 1913 skulle Olga Lorentsen slutte i jobben som lærerinne for småskolen på Handnesøya i Nesna i Nordland. Hun ba elevene møte opp på fatslandet i konfirmasjonshelga, for å få tatt et avskjedsbilde. Fotograf Johan Hals hadde ikke atelier her, men denne helga satte han opp et telt på baker Bergesens tomt hvor han tok konfirmasjonsbildene. Da passet det bra å forevige småskoleelevene samtidig. De stilte i sin fineste stas for anledningen.

Skolen på Handnesøya hadde den gang 70-80 elever. Skoletrinnene var todelt, småskole for de minste og storskole for de største. Alle storskoleelevene fra Handnesøya gikk på Riksen hvor kommunen leide lokale av lærer Rasmus Meland. Småskolen på øya var fra 1910 fordelt på tre kretser, Valla, Steira og Riksen. Barna på bildet tilhørte Valla krets. De kom fra gårdene Handnes, Valla og Hansteen. I 1913 ble de tre kretsene redusert til to. Småskolen på Riksen ble inndratt og barna fordelt på Valla og Steira. Da ble også storskolen på Riksen todelt.
Undervisninga for elevene i småskolen på Valla og Steira foregikk på den tida ikke i fastskole. Det var såkalt omgangsskole med undervisning i forskjellige bolighus, slik praksis var når det manglet eget skolebygg. Kommunen leide lokale hos privatfolk, men det kunne være for flere år av gangen.
Storskolen var som sagt samlet på Riksen, hvor lærer Rasmus Meland leide ut andre etasje i huset sitt til skole. I første etasje bodde han selv. I dette huset holdt også småskolen til i den perioden Riksen var egen krets. Da Meland sluttet som lærer i 1915, tilbød han Nesna kommune huset for 1000 kroner. Kommunens representanter sa nei. Undervisningen fortsatte dermed på forskjellige gårder på Handnesøya. Fem år seinere kjøpte kommunen kårstua på Handnesgården og gjorde den til skole. Et par år seinere ble stua flyttet omtrent 200 meter. Denne skolen hadde to klasserom og leilighet for lærer med familie. Skolebygget var i bruk til 1950-tallet. Da ble skolen på Handnes nedlagt og ny felles skole bygd på Steira.
På den tida klassebildet ble tatt hadde elevene til sammen 12 uker skolegang i løpet av et år. Mange av elevene kom seg til og fra skolen i båt. Flere bodde borte mens undervisninga pågikk.
Lærerinne Olga Lorentsen var fra Bardal, datter av Ole og Ingeborg Lorentzen i Indre Bardal. Hun hadde tatt utdanning ved Tromsø Seminar fra 1905 til 1909 og kom til Handnesøya som nyutdannet i 1909. Da var hun 20 år gammel. I 1913 sluttet hun som lærerinne, giftet seg og bosatte seg seinere i Trondheim.

Fotografen
Fotograf Johan Hals var født på Halsøy i Vefsn i 1876. Etter konfirmasjonen gikk han i lære hos en fotograf i Bodø. Han var ferdig utdannet på midten av 1890-tallet og bosatte seg på Nesna. Her begynte han sin karriere som fotograf. Han hadde ikke fast atelier, men var mye på reisefot og tok bilder. Flere er bevart. Hals var også glad i friluftsliv. Ofte hadde han fotoapparatet med på tur. Han dreiv med treskjæring, var musikalsk og spilte fløyte. Stolen, som var en viktig del av atelierinteriøret, hadde han skåret ut selv.
Året etter at dette bildet ble tatt, i 1914, fikk Johan Hals giktfeber. I 1915 flyttet han til Mosjøen og etablerte fotoforretning i Sjøgata. To år seinere giftet han seg med Linda Stavsengvik som han hadde møtt på Nesna. Hun dreiv som syerske i heimen deres i sjøgata. Johan Hals døde i 1923.
 

Forfatter
Ann Kristin Klausen
Publisert
13/05/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler