Kassereren som forsvant 1 av 2

Kassereren som forsvant


Kassereren som forsvant

"Norges fremtids gjennombrudd" ble det sagt og sunget da Bergensbanen sto ferdig i 1909. Da var landets til da største statlige byggearbeid endelig avsluttet etter mange år. Gleden over at resten av landet endelig var knyttet til Bergen, var enorm. Og landet hadde virkelig god grunn til å feire seg sjøl. Det var et nesten uoverkommelig oppdrag med mange motstandere, utført av nytenkende og dyktige ingeniører og arbeidsvante rallarer over mange år. Helårs arbeid i høgfjellet med elektriske boremaskiner satte en ny standard for anleggsarbeid i Norge. Det samme gjorde lønns- og kostforholdene for anleggsarbeiderne. Etter at banen kom i drift, har snørydding vinterstid langs høgfjellsstrekningen vært en mannskapskrevende oppgave som fremdeles gir denne banen andre utfordringer enn andre. Banen, som går fra fjord til vidde, omgitt av vinterlige forhold store deler av året, har en symbolverdi alle andre jernbanestrekninger kan misunne den. Utstillingene på Rallarmuseet handler både om anleggsarbeidet og snøryddinga. Sammen med ei autentisk rallarbrakke og smie, filmklipp fra hundre års drift samt gamle og nye rallarviser, gir utstillingen et levende bilde på livet langs banen.

Forfatter
Bjørg Eva Aasen
Institusjon
Norsk Jernbanemuseum
Publisert
02/02/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kinas Jernbaner

Kinas Jernbaner (kinesisk: 中国铁路, engelsk betegnelse: China Railways, [CNR]) er det statlige kinesiske jernbaneselskap, med hovedkontor i Beijing. CNR, som bedriver både passasjer- og godstrafikk, hører under det kinesiske jernbaneministerium, som utøver mye av den besluttende myndighet og blant annet fastsetter alle bilettpriser. En del av trafikken utføres med hjelp av forskjellige mindre jernbaneselskaper.

Kategori:Jernbaner

Bergensbanen

Bergensbanen er et uttrykk som brukes både om tog som går mellom Oslo og Bergen, og om en konkret jernbanelinje (infrastrukturen) som dekker størstedelen av strekningen bergensbanetogene går på. Denne artikkelen handler først og fremst om Bergensbanen som infrastruktur.

Kategori:Bergensbanen

Rallarvegen (Bergensbanen)

Rallarvegen er navnet på anleggsveien som ble anlagt omkring forrige århundreskifte i forbindelse med byggingen av Bergensbanen. Veien er 80km lang, og går fra Haugastøl over Finse til Myrdal, og videre bratt gjennom 21 hårnålssvinger langs Flåmsbanen ned til Flåm ved Sognefjorden, den siste delen som kommunal vei (Kv1409 i Aurland). Det er også en vei fra Voss til Upsete på vestsiden at Gravhalstunnelen.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens