Folkebadet i Atrå 1 av 3

Folkebadet i Atrå


Folkebadet i Atrå

Et lokalt ungdomslag etablerte bygdas første offentlige bad. Det var en viktig institusjon i noen tiår før alle hjem hadde installert rennende vann.

Det er over hundre år sida det første badehuset blei etablert men selv om drifta tok slutt på 50-tallet finnes det ennå spor etter denne institusjonen.

Bygningen blei overdratt til private og flyttet, den eksisterer på sett og vis fremdeles. Minnene om badinga i folkebadet er det ennå noen som bærer på.

Noen fotografier finnes fra tida som offentlig bad. Et bruddstykke av arkivet etter Ungdomslaget i Atrå er bevart.

Nok spor fra fortida til at vi kan si noe om Folkebadet i Atrås historie.

Forfatter
Kjetil H Djuve
Institusjon
Norsk Industriarbeidermuseum
Publisert
19/02/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Badstue

Badstue eller Badstu kan være et eget hus, eller et rom i et hus, gjerne knyttet til bad eller svømmeanlegg.

Arkiv

Ordet arkiv har flere betydninger. (1) Dokumenter mottatt eller skapt av en virksomhet som en del av virksomhetens virkeområde (også kalt enkeltarkiv). (2) Et oppbevaringssted for enkeltarkiv, det vil si lokalet eller bygningen. (3) Arkivtjenesten i en virksomhet, dvs. den enheten som utfører arkivoppgaver. (4) En arkivinstitusjon eller et annet samlingssted for flere enkeltarkiver (også kalt arkivdepot).

Bad

Bad (fra norrønt bað[1]) er det å rense eller vaske seg, «å ta et bad», og et sted hvor dette gjøres, et bad, baderom eller badested.[1] Et slikt rom eller sted brukes primært til hygieniske aktiviteter som tannpussing, bading eller vasking. Bad har ofte også toalett om dette ikke er plassert i et eget rom.

Tidsskriftet Arkiv

Tidsskriftet arkiv er et norsk arkivfaglig forskningstidsskrift. Tidsskriftet har artikler om arkivdanning, bevaringsvurdering, ordning og arkivbeskriving, tilgjengeliggjøring, formidling og bruk av arkiv. Hver artikkel fagfellevurderes av to fagfolk. Tidsskriftet tar i mot artikler på norsk, dansk, svensk og engelsk.

Interkommunalt arkiv

Interkommunalt arkiv er selvstendige interkommunale selskaper som yter ulike arkivrelaterte tjenester for sine eiere. Navnene blir vanligvis forkortet IKA og som oftest etterfulgt av navnet på fylket institusjonen dekker (eks. IKA Rogaland, IKA Vest-Agder) Interkommunale arkiver er som regel organisert etter lov om interkommunale selskaper eller etter kommuneloven. Et IKA kan dekke et eller flere fylker, og bortsett fra Akershus fins det IKA-er som dekker alle landets fylker.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens