Flanellografen


Flanellografen

Husker du tavla med figurer man kunne sette opp og flytte rundt på?

I arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Nordland fant vi en arkivboks med et stort stykke svart filt og mange figurer i papp. Dette er undervisningsmateriale som ble brukt på 1950-60 tallet, og kalles flanellograf.

Det sies i tilhørende bruksanvisning fra omtalte arkiv at ”flanellografen byr på mulighet for å nå også de elever om oppfatter bedre med øyet enn med øret.” Altså et visuelt hjelpemiddel - som sikkert var en kjærkommen avveksling for både lærer og elev!

Flanellografen kan godt betegnes som et kulturminne. Den er brukt i lang tid, og mange tidligere skole- og søndagsskoleelever husker nok denne undervisningsmetoden.

Forfatter
Solveig Lindbach Jensen
Institusjon
Arkiv i Nordland
Publisert
30/10/2010
Lisens
Navngivelse

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Privatarkiv

Privatarkiv blir definert som et arkiv produsert av andre enn offentlige instanser. Selve begrepet omfatter en stor gruppe arkiver som kan være av nokså ulik art, både når det gjelder opphav, omfang og struktur. Vanligvis omfatter begrepet arkiver etter bedrifter, organisasjoner, foreninger og private institusjoner, men det finnes også arkiver etter personer, familier og gårder. I tillegg omfattes samlinger. Mens offentlig sektor er pålagt å bevare arkivene sine etter arkivloven, er arkiv skapt av private aktører vanligvis ikke omfattet av denne loven. Dette har ført til at arkiver etter mange viktige samfunnsaktører har gått tapt.

Flanellograf

Flanellograf, også kalt flanellbrett og flanelltavle, er en spesiell tavle eller flate som brukes til å presentere informasjon og muntlige fortellinger. Flanellografen består av en tekstilduk, ofte av flanell, som spennes rundt en plate eller en ramme. Til flaten festes ulike flate bildefigurer av kartong, for eksempel bokstaver, tekster, former eller rollefigurer. Disse kan lett festes til og fjernes fra underlaget ved hjelp av baksiden som er dekket med filt eller sandpapir. Flanellografer har tradisjonelt blitt brukt i undervisning og på skoler.

Landslaget for Lokal- og Privatarkiv

Landslaget for Lokal- og Privatarkiv er en landsdekkende organisasjon som ble stiftet i 1986 for å arbeide med å fremme vern og formidling av kommunalt og privat arkivtilfang i Norge, samt for å heve det faglige nivået på dette arbeidet.

Nettverk for privatarkiv i Finnmark

Nettverk for privatarkiv i Finnmark er et samarbeidsorgan for private arkiver i Finnmark. Det ble etablert i mai 2010.

Arkiv

Ordet arkiv har flere betydninger. (1) Dokumenter mottatt eller skapt av en virksomhet som en del av virksomhetens virkeområde (også kalt enkeltarkiv). (2) Et oppbevaringssted for enkeltarkiv, det vil si lokalet eller bygningen. (3) Arkivtjenesten i en virksomhet, dvs. den enheten som utfører arkivoppgaver. (4) En arkivinstitusjon eller et annet samlingssted for flere enkeltarkiver (også kalt arkivdepot).

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens