Flanellografen


Flanellografen

Husker du tavla med figurer man kunne sette opp og flytte rundt på?

I arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Nordland fant vi en arkivboks med et stort stykke svart filt og mange figurer i papp. Dette er undervisningsmateriale som ble brukt på 1950-60 tallet, og kalles flanellograf.

Det sies i tilhørende bruksanvisning fra omtalte arkiv at ”flanellografen byr på mulighet for å nå også de elever om oppfatter bedre med øyet enn med øret.” Altså et visuelt hjelpemiddel - som sikkert var en kjærkommen avveksling for både lærer og elev!

Flanellografen kan godt betegnes som et kulturminne. Den er brukt i lang tid, og mange tidligere skole- og søndagsskoleelever husker nok denne undervisningsmetoden.

Forfatter
Solveig Lindbach Jensen
Institusjon
Arkiv i Nordland
Publisert
30/10/2010
Lisens
Navngivelse

Relaterte artikler