Er vi egentlig så forskjellige? 1 av 2

Er vi egentlig så forskjellige?


Er vi egentlig så forskjellige?

Oslo Museum har vært ute i felten igjen! Vi har gått videre med skoleprosjektet Kjenner du Oslo, egentlig? og involvert elever ved Midtstuen og Apalløkka ungdomsskole denne gangen. To klasser har laget 12 nye digitale historier, som alle på hver sin måte både rapporterer og reflekterer rundt forskjeller og likheter elevene i mellom, men som også sier noe om identitet knyttet til Oslo som et mangfoldig hjemsted. Alle de 23 historiene som til nå er kommet til gjennom hele prosjektet, er publisert på Digitalt fortalt. Til sammen utgjør filmene et verdifullt materiale som blant annet gir innblikk i ungdommers språk, stil og holdninger i Oslo i dag. Samtidig har elevene fått erfare at virkeligheten har mange nyanser, - flere enn de kanskje trodde? Prosjektet er støttet av Den kulturelle skolesekken.

Forfatter
B Apalløkka skole
Institusjon
Oslo Museum
Publisert
13/04/2011
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Byområde

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens