Demonveggen - Sauherad kirke

Demonveggen - Sauherad kirke


Demonveggen - Sauherad kirke

Hva gjør alle disse demonene og djevelene her inne i kirkerommet?

Digital fortelling brukt ved en demonstrasjon av prosjektet Kultur- og naturreise i Bø og Sauherad 23. mai 2011.

Forfatter
Kultur- og naturreise
Institusjon
Norsk kulturråd
Publisert
22/09/2011
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Samfunn

Et samfunn er en gruppe individer som lever sammen og deler institusjoner og som ofte har en felles kultur, felles tradisjoner og interesser. I sosiologien brukes begrepet om et sosialt system, som kan være delvis åpent eller delvis lukka. Samfunnet står sentralt i samfunnsvitenskapene, som sosiologi, historie, økonomi, statsvitenskap, antropologi, lingvistikk og psykologi.

Religion

Religion er en fellesbetegnelse for ulike trossystemer og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn det fysiske. Religioner presenterer gjerne svar på menneskers eksistensielle undring, og inkluderer som oftest tro på Gud/Guder eller andre overfysiske vesener. Dette skiller «religion» fra «livssyn» som ikke nødvendigvis inneholder tro på noe ikkefysisk.

Samfunn og økonomi

Samfunnsøkonomi, også kjent som sosialøkonomi, statsøkonomi, nasjonaløkonomi eller bare økonomi, er en samfunnsvitenskap som studerer hvordan det økonomiske liv i samfunnet fungerer. Ordet økonomi er av gresk opphav, og kommer av οἶκος (oikos; hus) og νόμος (nomos; lære), altså husholdering.

Internasjonale samfunn

Det Internasjonale samfunn er en betegnelse brukt i internasjonale forbindelser og sikter til alle mennesker, kulturer og land i verden. Begrepet brukes gjerne for å vise til de felles forpliktelser som de har seg i mellom. I en humanitær krise kan et vanlig uttrykk for eksempel være at «det internasjonale samfunn må handle».

Vennenes samfunn

Vennenes samfunn (også kalt Kvekersamfunnet), stiftet i England i 1652 av George Fox, er et kristent kirkesamfunn. Det finnes omkring 365 000 kvekere på verdensbasis[1] (enkelte kilder oppgir 600 000 på verdensbasis; på grunn av den løse strukturen er det vanskelig å vite sikkert hvor mange det er), og omkring 150 i Norge.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens