Abildsø


Abildsø

En skoleklasse fra Øraker besøker Abildsø skole en regnværsdag i november. Det er som å komme til en annen planet. Jeg ser, jeg ser... Jeg er visst kommet på en feil klode... Eller?

Oslo Museum har tatt initiativ til skoleprosjektet Kjenner du Oslo, egentlig? Et digitalt verksted om byens mange ansikter. Prosjektet er støttet av Den kulturelle skolesekken.

Prosjektet handler om utveksling av opplevelser og erfaringer med byen som oppvekstmiljø. Dette innebærer ett besøk fra, og ett besøk til, en skoleklasse på en annen kant av byen. Hensikten er å gi elevene mer konkret kunnskap om ”de andres” virkelighet, etablere kontakt på tvers av bydelsgrensene, samt gjøre dem kjent med nye og ukjente deler av byen. I tillegg får de prøvd seg på å lage digitale fortellinger, noe de kan bruke senere i mange sammenhenger.

Til nå har vi samarbeidet med to 9. klasser fra hhv Abildsø og Øraker skole. På bakgrunn av dokumentasjonsarbeid utført i hverandres nærmiljø har elevene laget digitale historier om hva de har sett, og om hva de andre stort sett gjør og liker. Men vel så mye handler disse historiene om elevenes egne fordommer. For 150 år siden ble grunnlaget for det øst – og vestkantpolariserte skillet i Oslo lagt med Akerselva som den symbolske grensengangen. Båstenkningen lever videre, og i disse 10-12 ”filmene” kommer forestillingene til overflaten på ærlig vis.

 

Forfatter
A ved Øraker skole
Institusjon
Oslo Museum
Publisert
16/11/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Byområde

Byområde er et begrep som på norsk kan bety to ting.

Abildsø

Abildsø Idrettslag

Abildsø Idrettslag (stiftet i september 1931) er et idrettslag fra Abildsø i Oslo. Idrettslaget har et medlemstall på ca. 400. Leder per november 2011 er Einar Rydal. Abildsø IL er medarrangør i Norway Cup.

Abildsø gård

Kategori:Abildsø

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens