ABC på Vallemål 1 av 2

ABC på Vallemål


ABC på Vallemål

Er språket vårt eit kulturminne? Og dialektane? Det finst mange dialektar i Noreg, og Vallemålet er eitt av dei. Kanskje treng du ein ABC for å forstå nokre av uttrykka?

 Setesdalsmuseet har laga ein ABC med dialektuttrykk frå Valle i Setesdal. Orda er henta frå nettstaden til Valle Mållag som arbeider for å auke kunnskap om talemålet i Valle og Hylestad. Sjå ABCen her.

Forfatter
Anne Sophie Høegh-Omdal
Institusjon
Setesdalsmuseet
Publisert
14/02/2009
Lisens
Opphavsrett