ABC på Vallemål 1 av 2

ABC på Vallemål


ABC på Vallemål

Er språket vårt eit kulturminne? Og dialektane? Det finst mange dialektar i Noreg, og Vallemålet er eitt av dei. Kanskje treng du ein ABC for å forstå nokre av uttrykka?

 Setesdalsmuseet har laga ein ABC med dialektuttrykk frå Valle i Setesdal. Orda er henta frå nettstaden til Valle Mållag som arbeider for å auke kunnskap om talemålet i Valle og Hylestad. Sjå ABCen her.

Forfatter
Anne Sophie Høegh-Omdal
Institusjon
Setesdalsmuseet
Publisert
14/02/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Norsk språkhistorie

Norsk språkhistorie omhandler det norske språkets utvikling fra dets opprinnelse som eget språk frem til i dag.

Gammelnorsk språkhistorie

Gammelnorsk språkhistorie omhandler det norske språkets utvikling fra vikingtiden, da norsk trer frem som eget språk, til begynnelsen av den mellomnorske perioden.

Samisk språkhistorie

Samisk språkhistorie, historien til samisk, går tilbake til det finsksamiske urspråket, i lag med de østersjøfinske språka.

Norsk språkhistorie (20. århundre)

Norsk språkhistorie i det 20. århundre har i stor grad dreid seg om forholdet og striden mellom de to skriftspråkene riksmål (senere bokmål) og landsmål (senere nynorsk). Den offisielle språkpolitikken som ble ført av regjeringen i Norge på 1900-tallet gikk ut på å forene disse to til ett skriftspråk – samnorsk. Dette skulle bli gjort gjennom en rekke rettskrivningsreformer. Men mot midten av 1900-tallet fikk samnorskpolitikken mindre og mindre støtte blant folket, og etter massive protester på 1950-tallet måtte politikerne vende om. En slags våpenhvile kom i stand på 60- og 70-tallet, mens 80-tallet frambrakte diverse mot-reformer. Per i dag er samnorskpolitikken stort sett oppgitt og situasjonen fastlåst, og nynorsken har tapt mye grunn. I den senere tid har det vært lånord for blant annet ny teknologi, og nynorskens posisjon som obligatorisk sidemål, som har vært i fokus i norske medier.

Norsk språkhistorie (1400–1800)

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens