ABC på Vallemål 1 av 2

ABC på Vallemål


ABC på Vallemål

Er språket vårt eit kulturminne? Og dialektane? Det finst mange dialektar i Noreg, og Vallemålet er eitt av dei. Kanskje treng du ein ABC for å forstå nokre av uttrykka?

 Setesdalsmuseet har laga ein ABC med dialektuttrykk frå Valle i Setesdal. Orda er henta frå nettstaden til Valle Mållag som arbeider for å auke kunnskap om talemålet i Valle og Hylestad. Sjå ABCen her.

Forfatter
Anne Sophie Høegh-Omdal
Institusjon
Setesdalsmuseet
Publisert
14/02/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Norsk språkhistorie

Norsk språkhistorie omhandler det norske språkets utvikling fra dets opprinnelse som eget språk frem til i dag.

Gammelnorsk språkhistorie

Gammelnorsk språkhistorie omhandler det norske språkets utvikling fra vikingtiden, da norsk trer frem som eget språk, til begynnelsen av den mellomnorske perioden.

Samisk språkhistorie

Samisk språkhistorie, historien til samisk, går tilbake til det finsksamiske urspråket, i lag med de østersjøfinske språka.

Mal:Norsk språkhistorie

Kategori:Norsk språkhistorie

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens