Værobservasjoner 1 av 3

Værobservasjoner


Værobservasjoner

I 1833 stod Universitetets første nybygg ferdig; Observatoriet. Her startet professor Christoffer Hansteen i 1837 en meterologisk observasjonsrekke som forble uavbrutt i hundre år. Alle er vi opptatt av været. Vi har en forventning om å kunne vite hvordan været blir i morgen og de neste ti dagene. Men hvordan observerte og varslet man været på 1800-tallet i forhold til i dag?

Forfatter
Mona Bruland og Unn Hovdhaugen
Institusjon
Oslo byarkiv
Publisert
26/10/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Klima

Klima eller værlag er et steds gjennomsnittsvær, som oftest beregnet ut i fra en 30-års-periode. Vitenskapen som studerer klima heter klimatologi.

Mitt klima

Mitt klima(myclimate) er en ideell organisasjon som jobber for bevissthet rundt utfordringene fra klimagassutslipp knyttet til flytrafikk. Myclimate ble stiftet i Sveits i 2002, og i 2006 startet Framtiden i våre hender «Mitt klima» i Norge. Tilsvarende organisasjoner finnes også i Tyskland (500PPM GmbH) og i USA (Sustainable Travel International).

Arkiv

Ordet arkiv har flere betydninger. (1) Dokumenter mottatt eller skapt av en virksomhet som en del av virksomhetens virkeområde (også kalt enkeltarkiv). (2) Et oppbevaringssted for enkeltarkiv, det vil si lokalet eller bygningen. (3) Arkivtjenesten i en virksomhet, dvs. den enheten som utfører arkivoppgaver. (4) En arkivinstitusjon eller et annet samlingssted for flere enkeltarkiver (også kalt arkivdepot).

Egypts klima

Klimaet i Egypt er vanligvis moderat. Været er svært stabilt, med to klart avgrensede årstider: den hete sommeren fra mai til oktober, og den kjøligere vinteren fra november til april. Det er for det meste varmt om dagen og kjølig om nettene. Temperaturene øker fra nord mot sør.

Russlands klima

Klimaet i Russland har rykte på seg for være ekstremt kaldt. Likevel har store deler av landet en gjennomsnittlig dagtemperatur over 20 ºC om sommeren, og man kan til og med få enkelte hetebølger. Tordenbygene blir sjelden kraftige bortsett fra i fjellområdene og på de sørlige steppene. Man kan ha perioder med lett regn eller snø over store deler av landet, og selv om periodene kan vare ganske lenge kommer det sjelden store mengder. De eneste stedene som har en normal årsnedbør over 1000 mm er kysten av Stillehavet og enkelte stasjoner i fjellet.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens