Værobservasjoner 1 av 3

Værobservasjoner


Værobservasjoner

I 1833 stod Universitetets første nybygg ferdig; Observatoriet. Her startet professor Christoffer Hansteen i 1837 en meterologisk observasjonsrekke som forble uavbrutt i hundre år. Alle er vi opptatt av været. Vi har en forventning om å kunne vite hvordan været blir i morgen og de neste ti dagene. Men hvordan observerte og varslet man været på 1800-tallet i forhold til i dag?

Forfatter
Mona Bruland og Unn Hovdhaugen
Institusjon
Oslo byarkiv
Publisert
26/10/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Klima

Klima eller værlag er et steds gjennomsnittsvær, som oftest beregnet ut i fra en 30-års-periode. Vitenskapen som studerer klima heter klimatologi.

Mitt klima

Mitt klima(myclimate) er en ideell organisasjon som jobber for bevissthet rundt utfordringene fra klimagassutslipp knyttet til flytrafikk. Myclimate ble stiftet i Sveits i 2002, og i 2006 startet Framtiden i våre hender «Mitt klima» i Norge. Tilsvarende organisasjoner finnes også i Tyskland (500PPM GmbH) og i USA (Sustainable Travel International).

Arkiv

Ordet arkiv har flere betydninger. (1) Dokumenter mottatt eller skapt av en virksomhet som en del av virksomhetens virkeområde (også kalt enkeltarkiv). (2) Et oppbevaringssted for enkeltarkiv, det vil si lokalet eller bygningen. (3) Arkivtjenesten i en virksomhet, dvs. den enheten som utfører arkivoppgaver. (4) En arkivinstitusjon eller et annet samlingssted for flere enkeltarkiver (også kalt arkivdepot).

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) har ansvaret for blant annet klimapolitikk, bærekraftig bruk og vern av biologisk mangfold, friluftsliv, overgjødsling og oljeforurensing, helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer, og internasjonalt miljøvernsamarbeid. Klima- og miljødepartementet har ansvaret for fire underliggende etater.

Viktor Klima

Viktor Klima (født 4. juni 1947) er en østerriksk politiker og forretningsmann. Han var Østerrikes kansler mellom 1997 og 2000.[1]

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens