Værobservasjoner 1 av 3

Værobservasjoner


Værobservasjoner

I 1833 stod Universitetets første nybygg ferdig; Observatoriet. Her startet professor Christoffer Hansteen i 1837 en meterologisk observasjonsrekke som forble uavbrutt i hundre år. Alle er vi opptatt av været. Vi har en forventning om å kunne vite hvordan været blir i morgen og de neste ti dagene. Men hvordan observerte og varslet man været på 1800-tallet i forhold til i dag?

Forfatter
Mona Bruland og Unn Hovdhaugen
Institusjon
Oslo byarkiv
Publisert
26/10/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Klima

Klima eller værlag er et steds gjennomsnittsvær, som oftest beregnet ut i fra en 30-års-periode. Vitenskapen som studerer klima heter klimatologi.

Mitt klima

Mitt klima(myclimate) er en ideell organisasjon som jobber for bevissthet rundt utfordringene fra klimagassutslipp knyttet til flytrafikk. Myclimate ble stiftet i Sveits i 2002, og i 2006 startet Framtiden i våre hender «Mitt klima» i Norge. Tilsvarende organisasjoner finnes også i Tyskland (500PPM GmbH) og i USA (Sustainable Travel International).

Arkiv

Ordet arkiv har flere betydninger. (1) Dokumenter mottatt eller skapt av en virksomhet som en del av virksomhetens virkeområde (også kalt enkeltarkiv). (2) Et oppbevaringssted for enkeltarkiv, det vil si lokalet eller bygningen. (3) Arkivtjenesten i en virksomhet, dvs. den enheten som utfører arkivoppgaver. (4) En arkivinstitusjon eller et annet samlingssted for flere enkeltarkiver (også kalt arkivdepot).

Australias klima

Klimaet i Australia varierer fra nesten tropisk klima i nord til et langt mer temperert klima helt i sør på kontinentet. De fleste mennesker bor på sørøstkysten av landet, og her har den største fjellkjeden i Australia, Great Dividing Range, på over 3500 kilometer mye å si for klimaet. Denne fjellrekken verner den sørøstlige delen av landet fra den steikende varmen og de tørre forholdene som finnes i de indre områdene av Australia som kalles for Outback. Det mest av Outback kan karakteriseres som ørken, men selv om det vanligvis får svært lite nedbør kan det tidvis passere tropisk lavtrykk over området som gir mye nedbør. Det fører gjerne med seg flom, oversvømmelser og stengte veger. Alice Springs, som ligger midt i Outback, fikk 205 mm med nedbør på en enkelt dag den 31. 1988. Det er nær den samme nedbørsmengden som byen normalt får på et helt år.[1][2]

Mars' klima

Mars' klima har vært et anliggende for vitenskapelig nysgjerrighet for århundrer, ikke minst fordi Mars er den eneste terrestriske planeten hvis overflate direkte kan observeres i detalj fra jorden.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens