Varangerværet del II 1 av 3

Varangerværet del II


Varangerværet del II

Gone with the wind – fortelling om de uforglemmelige orkanene i Varanger!

Varangerværet i den nordøstlige delen av Norge kan være heftig og for mange ugjestmildt. Likevel har varangerfolket gjennom historien trosset natur, umildt vær og vind og fortsatt sin eksistens nettopp her.

Her presenteres den andre av to digitale fortellinger om været i varangerområdet. Materialet er hentet fra Finmarksbibliotekets arkiv hvor det oppbevares. Tekstene har opprinnelse fra avisa Finnmarken (tidligere Finmarkens amtstidende) og Norsk meteorologisk årbok. Bildene og kartutklippene er i hovedsak hentet fra ulike samlinger oppbevart hos Finmarkbibliotekets fotosamling.

Prosjektet som helhet har utgangspunkt i den offisielle arkivdagen. Arkivdagen ble arrangert lørdag 13. november 2010 og hadde denne gang "vær og klima" som tema.

Det ble først laget en utstilling i bibliotekrommet på Vadsø bibliotek, med tekster, bilder og i tillegg gamle vinterklær fra Vadsø museum, deretter ble de digitale klimafortellingene laget.

 

Bilder fra utstillingen er også lagt ut på facebook

Forfatter
Helena Maliniemi, Sonja Siltala, Rønnaug Ryssdal, Mads Munkvold, Edward Safin, Kari Noodt, Jørn-Are Johansen
Institusjon
Finnmark fylkesbibliotek
Publisert
28/02/2011
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Orkan

Orkan (fra spansk huracán, egentlig en vestindisk stormgud) er vind med middelstyrke over 32,6 m/s (63 knop, 117,36 km/t) over en periode på minst 10 minutter. På Beauforts vindskala er orkan vindstyrke 12, skalaens høyeste nivå. Orkan brukes både om selve vinden og om det intense lavtrykket som gir denne vinden.

Subarktisk klima

Subarktisk klima er et klima med lange og kalde vintrer, og korte, men forholdsvis varme somre. Man finner stort sett denne typen klima i områder som ligger lang borte fra havområder som kan påvirke været, hovedsakelig mellom 50º og 70ºN. Siden man mangler slike landmasser på den sørlige halvkulen, har man ikke denne typen klima her. I Köppens klimaklassifisering er subarktisk klima en del av gruppe D, som er kontinentalklima, og går under bokstavkodene Dfc, Dwc, Dfd og Dwd.

Aviser i Finnmark

Aviser i Finnmark er en oversikt over tidligere og nåværende avis er i Finnmark fylke.

Snø

Snø (riksmål også sne; fra norrønt snjór, snær) er nedbør i form av gjennomsiktige krystaller av is som er dannet rundt små partikler i atmosfæren. Når temperaturen er under frysepunktet blir regndråper omdannet til snøkrystaller i de høyere luftlagene, og de vil fortsette å være snøkrystaller helt til de kommer til en høyde der temperaturen er over frysepunktet. Delte, smeltede krystaller binder seg sammen til snøflak, som kan bli 7–10 cm i diameter. Snøkrystaller består som regel av sekstaggete stjerner, men i mer polare strøk med lav luftfuktighet opptrer snøkrystaller som isnåler.

Mal:Aviser i Finnmark

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens