Vandring på gjengrodd vei - Slettnes i K... 1 av 2

Vandring på gjengrodd vei - Slettnes i Karlsøy


Vandring på gjengrodd vei - Slettnes i Karlsøy

Vandring på gjengrodd vei. Minner om ei tid da tunge tak var nødvendig, at folket som bodde der var villig til å arbeide for fellesskapet.

Redskapene de brukte var spade, hakke, greip og trillebåre. Når en ser disse dype veigrøftene, hvor massen skulle fjernes og ny masse skulle legge på veien var det mange tunge tak.

De bygde for hele bygda. De startet med veien til den gården som låg lengst borte, ei halv mil uten for bygda. I protokollen viser ved avstemming at det var flertal for å starte med veien til gården Ystela.

Dette ble gjort på Slettnes i Karlsøy kommune i perioden 1934 -1940. Lignende veiprosjekt ble gjort på flere plasser i Troms.

Alle var med, det viser bildet, den minste Holger Jermiasen, han var 9 mnd. Den elste var 78 år, Elen Johansen. I bakgrunnen på bildet ser vi et hvit spistelt det var arbeidsbrakka. Fortalt av Agate Nilsen, som sitter fremst på bildet. I styret til Slettnes Veiforening var det 40% kvinner.

De samlet inn penger til veien med tilstelninger rundt i gårdene. Første året samlet inn kroner 192, omregnet til 2008 verdi utgjør det 6000,- kroner.

Disse karene på bildet og mange flere arbeidet for kr. 1,50 per dag, 8 times dag. Dersom de ikke arbeidet full dag gikk pengene til kassa i foreningen. Et tøft arbeidslag som aldre beklaget seg for de tunge tak.

Her er bilde fra ferdig veg gjennom bygda. Det er gjentene Helene og Agate som går på veien. Bygdefolket var godt fornøyd.

De startet opp med et nytt prosjekt, planlegging av molo for å lette heimfiske.

Forfatter
Ellinor Elvevoll
Publisert
26/11/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler