Vandring på gjengrodd vei - Slettnes i K... 1 av 2

Vandring på gjengrodd vei - Slettnes i Karlsøy


Vandring på gjengrodd vei - Slettnes i Karlsøy

Vandring på gjengrodd vei. Minner om ei tid da tunge tak var nødvendig, at folket som bodde der var villig til å arbeide for fellesskapet.

Redskapene de brukte var spade, hakke, greip og trillebåre. Når en ser disse dype veigrøftene, hvor massen skulle fjernes og ny masse skulle legge på veien var det mange tunge tak.

De bygde for hele bygda. De startet med veien til den gården som låg lengst borte, ei halv mil uten for bygda. I protokollen viser ved avstemming at det var flertal for å starte med veien til gården Ystela.

Dette ble gjort på Slettnes i Karlsøy kommune i perioden 1934 -1940. Lignende veiprosjekt ble gjort på flere plasser i Troms.

Alle var med, det viser bildet, den minste Holger Jermiasen, han var 9 mnd. Den elste var 78 år, Elen Johansen. I bakgrunnen på bildet ser vi et hvit spistelt det var arbeidsbrakka. Fortalt av Agate Nilsen, som sitter fremst på bildet. I styret til Slettnes Veiforening var det 40% kvinner.

De samlet inn penger til veien med tilstelninger rundt i gårdene. Første året samlet inn kroner 192, omregnet til 2008 verdi utgjør det 6000,- kroner.

Disse karene på bildet og mange flere arbeidet for kr. 1,50 per dag, 8 times dag. Dersom de ikke arbeidet full dag gikk pengene til kassa i foreningen. Et tøft arbeidslag som aldre beklaget seg for de tunge tak.

Her er bilde fra ferdig veg gjennom bygda. Det er gjentene Helene og Agate som går på veien. Bygdefolket var godt fornøyd.

De startet opp med et nytt prosjekt, planlegging av molo for å lette heimfiske.

Forfatter
Ellinor Elvevoll
Publisert
26/11/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

På gjengrodde stier (album)

På gjengrodde stier er et musikkalbum med Tom Bråthen, utgitt i 2006.

Paa gjengrodde Stier

Paa gjengrodde stier ble skrevet av Knut Hamsun i 1949, da han var 90 år. Den er hans siste bok.

Våre veger

Våre veger er et fagtidsskrift for vei, anlegg og trafikk. Papirutgaven av bladet har et opplag på ca. 15 000.[trenger referanse] Bladet blir utgitt av Teknisk Ukeblad Media AS.[trenger referanse] Ansvarlig redaktør er Jarle Skoglund.

Veier i Norge

Den første kjøreveien eller kongeveien i Norge beregnet for hjultransport ble bygget i årene 1625-1630 mellom Kongsberg og Hokksund for transport mellom Kongsberg Sølvverk og nærmeste havn. Omkring 1650 ble den forlenget til Drammen og Christiania. Siden ble kongevei en felles betegnelse for gjennomgående hovedveier anlagt av statlige myndigheter. Den Fredrikshaldske kongevei gikk mellom Christiania og Fredrikshald (Halden) og var en videreføring av de eldre tråkk, dels oldtidsveier, som ble forsøkt gjort farbare med hjuldoninger rundt 1660. Den Fredrikshaldske var en del av Norges første utenriks ferdselsvei, Københavnske Kongevei, som ved hjelp av fergeforbindelse fra Helsingborg til Helsingør førte helt til København. Den Bergenske kongevei bandt sammen Oslo og Bergen, blant annet over Krokkleiva i Buskerud og Harestua i Oppland. Den Wingerske kongevei var hovedferdsåren mellom Kristiania og Stockholm og gikk via Kongsvinger. Andre norske kongeveier er Den Østerdalske kongevei og Den Trondhjemske kongevei. Den gamle kjerreveien som går fra Kristiansand til Jæren og Stavanger er også en kongevei. En gammel kongevei gikk dessuten gjennom den dype Vidalen i Oppland og en annen fra Ringerike til Valdres.

Gjengjeldelsens veier

Gjengjeldelsens veier (eng. The Angelic Avengers, dansk Gengældensens Veje ) er en introspektiv kriminalroman skrevet av Pierre Andrézel (pseudonym for den danske forfatteren Karen Blixen), utgitt den 2. september 1944 under den tyske okkupasjonen av Danmark (utgitt[1] i England i marrs 1946, og i januar 1947 i USA).

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens