UTKLIPPSBOK


UTKLIPPSBOK

Denne fortellingen er laget av elever på 3. året ved Alta videregående skole, skoleåret 2008/2009, og er en del av prosjektet Mangfold: små og store fortellinger, som er et samarbeid mellom Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum og Alta videregående skole. Prosjektet er støttet av ABM-utvikling. For mer informasjon, se www.altamuseum.no

Dette er en hjemmelaget oversikt over avisutklipp datert til tidsrommet 1945-1951. Avisutklippene er limt inn i boka og datert for hånd. Boka er laget av Jan Dybdal, far til dagens eier, Aslaug Hustad. Den ble laget i Trondheim mens Jan Dybdal jobbet der som overbetjent i politiet (politifullmektig).

Aslaug forteller at utklippsboka opprinnelig ble laget for at Jan Dybdal skulle holde orden på de forskjellige politisaker som ble drøftet i offentligheten. Han var selv leder av Norsk Politiblad, og brukte utklippene som grunnlag for mange av sine artikler i bladet. Blant annet kan man i boken følge den offentlige versjonen av Henry Rinnan-saken.

Da Jan døde i Trondheim i 1960, visste verken Aslaug eller hennes familie om boken. Hun fant den først da moren døde i 1985. Aslaug valgte å ta vare på boken, fordi hennes far hadde lagt så mye arbeid i den.
Jeg kom over boken helt tilfeldig, da jeg og mamma var på besøk hos min bestemor, Aslaug. Hun hadde funnet den fram og lagt den på spisebordet, og det var helt tilfeldig at vi spurte hva slags bok dette var. Bestemor bruker ikke boken til noe spesielt, hun har den bare i bokhylla si fordi den har affeksjonsverdi. Det er ikke ofte hun tar den fram og ser på den, det har kanskje skjedd 2-3 ganger siden hun fikk den i 1985.

Boka betyr ganske mye. Hun synes det var veldig hyggelig å finne noe slik etter sin far. Den gjenoppvekte gamle minner for Aslaug da hun fant den, spesielt minner fra tiden etter krigen.
 

Forfatter
Kristin, Anneli, Ingrid O, Line
Institusjon
Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS
Publisert
29/09/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kategori:Aviser

Aviser i Finnmark

Aviser i Finnmark er en oversikt over tidligere og nåværende avis er i Finnmark fylke.

Aviser i Akershus

Aviser i Akershus er en oversikt over tidligere og nåværende avis er i Akershus fylke.

Illegale aviser

Illegale aviser er aviser som blir fremstilt og distribuert i hemmelighet. De oppstår på grunn av sensur eller andre innskrenkninger av ytringsfriheten. Illegal presse har eksistert like lenge som boktrykkerkunsten. Begrepet viser i Norge som regel til aviser som ble lagd ulovlig under den den andre verdenskrig.

Kategori:Arabiske aviser

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens