Tyskarane på Finse 1940-45 1 av 3

Tyskarane på Finse 1940-45


Tyskarane på Finse 1940-45

Audio
Lytt til: Tyskarane på Finse

Sjølv ikkje Finse slapp unna krigens konsekvensar.

Flyplass på Hardangerjøkulen
Tyskarane kom til Finse 30. april 1940, okkuperte hotellet same haust og vart der krigen ut. Hausten 1940 starta dei arbeidet med ein flyplass på Hardangerjøkulen, der også nordmenn vart tvangsutskrivne for å ta del i arbeidet. Kjeldene seier at 600 sekker sagflis vart transportert opp på breen og stampa ned i bresprekkane, og at eit fly av typen Heinkel skal ha landa, men fall i ein bresprekk då det skulle ta av. Flyet vart demontert og frakta bort med jernbanen! Planane om flyplass, som også omfatta lagerrom, opphaldsrom og gangar inne i breen, vart skrinlagde.

Finse bomba av britane
Natt til 18. desember 1940 bomba britane Finse, med påfølgjande bombetokt dagane etterpå. Bomber fall over stasjonsområdet, hotellet, skeisehallen og snøoverbygg og gjorde moderate skader på bygningar og ein roterande snøplog. Ein tysk soldat vart drepen under fjerning av bomber. Mest truleg var bombetokta meint å skapa vanskar for jernbanedrifta.

Teststasjon for flymotorar
Der Finsehytta no ligg vart det i 1941 bygd ein teststasjon for flymotorar og drivstoff for arktiske strok. Tyskarane sitt opphald på Finse, der dei også dreiv opplæring i meteorologi under arktiske forhold, utprøving av vinterutrusting og flytande bomber, gjorde at aktivitetane vart forsøkt halde hemmelege ved pålegg om blending av togvindauga når dei passerte området ved Finse stasjon. Den norske turistforening overtok bygningane ved teststasjonen, og i 1947 opna Finsehytta for gjestar etter ei større ombygging.

Forfatter
Tore Bjørgo
Institusjon
Rallarvegen
Publisert
17/07/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kulturhistorie

Kulturhistorie er tradisjonelt betegnelsen på en disiplin innen historiefaget, som beskjeftiger seg med den menneskelige kulturs historie. Dette kan være dagligdags praksis så vel som finkultur, håndverk, kunst, arkitektur, religiøse og andre åndelige forhold og immateriell kultur.

Kategori:Kulturhistorie

Ny kulturhistorie

Rallarvegen

Rallarvegen eller Rallarveien kan henvise til:

Rallarvegen (Bergensbanen)

Rallarvegen er navnet på anleggsveien som ble anlagt omkring forrige århundreskifte i forbindelse med byggingen av Bergensbanen. Veien er 80km lang, og går fra Haugastøl over Finse til Myrdal, og videre bratt gjennom 21 hårnålssvinger langs Flåmsbanen ned til Flåm ved Sognefjorden, den siste delen som kommunal vei (Kv1409 i Aurland). Det er også en vei fra Voss til Upsete på vestsiden at Gravhalstunnelen.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens