Tjørhomsamlinga


Tjørhomsamlinga

Hausten 2008 mottok Haugesund Billedgalleri ei sjeldan stor gåve...

Forfatter
Tove Selås
Institusjon
Haugalandmuseene
Publisert
28/02/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kunst nå

Kunst nå var et norsk tv-sendt kunstprogram som gikk på NRK1 fra 2000 til 2001.

Kunst

Kunst (tysk for «kunnen») kan defineres som et fantasifullt og nyskapende, estetisk kulturuttrykk for indre eller ytre opplevelser. Betydningen av og hensikten med kunst har variert gjennom tidene og definisjoner og begreper har vært, og er, tilsvarende omdiskutert.

Nonfigurativ kunst

Abstrakt kunst er en kunstbetegnelse som hovedsakelig benyttes om nonfigurativ kunst, det vil si malerkunst som ikke forestiller eller etterligner gjenstander.

Marie Kunst

Marie Kunst (født 1. februar 1977) er en dansk terrengsyklist.

Kunst og kultur

Kunst og kultur er et kunsthistorisk forskningstidskrift. Hovedvekten av artiklene omhandler billedkunst, arkitektur og kunsthåndverk. Tidsskriftet ble grunnlagt i 1910 av Harry Fett og Haakon Shetelig. Tidsskriftets redaksjon har alltid vært nær knyttet til Nasjonalgalleriet (nå Nasjonalmuseet), og redaktør fra 2009 er Birgitte Sauge

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens