Tjørhomsamlinga


Tjørhomsamlinga

Hausten 2008 mottok Haugesund Billedgalleri ei sjeldan stor gåve...

Forfatter
Tove Selås
Institusjon
Haugalandmuseene
Publisert
28/02/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kunst

Kunst (tysk for «kunnen») kan defineres som et fantasifullt og nyskapende, estetisk kulturuttrykk for indre eller ytre opplevelser. Betydningen av og hensikten med kunst har variert gjennom tidene og definisjoner og begreper har vært, og er, tilsvarende omdiskutert.

Kunst nå

Kunst nå var et norsk tv-sendt kunstprogram som gikk på NRK1 fra 2000 til 2001.

Nonfigurativ kunst

Abstrakt kunst er en kunstbetegnelse som hovedsakelig benyttes om nonfigurativ kunst, det vil si malerkunst som ikke forestiller eller etterligner gjenstander.

Kunst og håndverk

Kunst og håndverk er et praktisk estetisk fag som er et obligatorisk på barne- og ungdomsskolen, og som tilbys som grunnstudium (60 studiepoeng) ved enkelte høyskoler og universitet.

Nasjonalsosialistisk kunst

Nasjonalsosialistisk kunst er billedkunst som er preget av den nasjonalsosialistiske ideologien i det tyske nazistpartiet NSDAP fra 1920-tallet til Tysklands nederlag i andre verdenskrig i 1945. Kunsten skulle uttrykke og forsterke de politiske og kulturelle idealene som partiet stod for, ikke minst en åndelig gjenfødsel som en del av skapelsen av Det tredje rike fra 1933. Nasjonalsosialistisk kunst er en litt upresis samlebetegnelse som omfatter flere kunstretninger og stiluttrykk fra denne perioden i tysk historie samt historiske kunstverk som ble ansett som ideologisk «korrekte» av nasjonalsosialistene. I det nazistiske Tyskland ble denne kunsten gjerne omtalt som Deutsche Kunsttysk kunst»).

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens