Tidsreisen: Tveitos høyeste bygning 1 av 2

Tidsreisen: Tveitos høyeste bygning


Tidsreisen: Tveitos høyeste bygning

Hvordan så Rjukan ut for hundre år siden? Se hvordan Mandheimen og Tveito så ut i sine første år.

Serien på fem tidsreiser fra Industriarbeidermuseet lanseres 1. mai 2012. Den er et supplement til Fotoutstillingen Verdensarven - en tidsreise.

Besøker du byen Rjukan og Mæl stasjon ved Tinnsjøen kan du se bilder der hvor fotografiene ble tatt og kanskje løse rebusen?

Denne aktiviten kan du gjøre hjemme eller mens du er ute på tur og er beskrevet i detalj på museets nettside.

Forfatter
Kjetil H Djuve
Institusjon
Norsk Industriarbeidermuseum
Publisert
30/04/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Industri

Industri (latin: industria, flid) er en form for økonomisk virksomhet som er kjennetegnet av at

Kategori:Boliger

Byplanlegging

Byplanlegging er en prosess som søker å styre den fysiske utviklingen av byer. Selv det enkleste og minste samfunn kan bygges ut etter mer eller mindre organisert planlegging, med en mer eller mindre detaljert plan for hvor i byen en skal ha gater, plasser, kvartaler, sentrumsområder, forretningsstrøk, grøntområder og boligområder. Med byplanlegging forutsettes det et bysamfunn av en størrelse som kan oppebære organer for forslagsstilling og beslutninger.

Byområde

Byområde er et begrep som på norsk kan bety to ting.

Kategori:Boliger i London

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens