Tidsreisen: På Rollag i Vestfjorden 1 av 2

Tidsreisen: På Rollag i Vestfjorden


Tidsreisen: På Rollag i Vestfjorden

Hvordan så Rjukan ut for hundre år siden? Klikk deg inn på bildeserien om Rollag og Mæl stasjon.

Serien på fem tidsreiser fra Industriarbeidermuseet lanseres 1. mai 2012. Den er et supplement til Fotoutstillingen Verdensarven - en tidsreise.

Besøker du byen Rjukan og Mæl stasjon ved Tinnsjøen kan du se bilder der hvor fotografiene ble tatt og kanskje løse rebusen?

Denne aktiviten kan du gjøre hjemme eller mens du er ute på tur og er beskrevet i detalj på museets nettside.

Forfatter
Kjetil H Djuve
Institusjon
Norsk Industriarbeidermuseum
Publisert
30/04/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Industri

Industri (latin: industria, flid) er en form for økonomisk virksomhet som er kjennetegnet av at

Byplanlegging

Byplanlegging er en prosess som søker å styre den fysiske utviklingen av byer. Selv det enkleste og minste samfunn kan bygges ut etter mer eller mindre organisert planlegging, med en mer eller mindre detaljert plan for hvor i byen en skal ha gater, plasser, kvartaler, sentrumsområder, forretningsstrøk, grøntområder og boligområder. Med byplanlegging forutsettes det et bysamfunn av en størrelse som kan oppebære organer for forslagsstilling og beslutninger.

Kinas Jernbaner

Kinas Jernbaner (kinesisk: 中国铁路, engelsk betegnelse: China Railways, [CNR]) er det statlige kinesiske jernbaneselskap, med hovedkontor i Beijing. CNR, som bedriver både passasjer- og godstrafikk, hører under det kinesiske jernbaneministerium, som utøver mye av den besluttende myndighet og blant annet fastsetter alle bilettpriser. En del av trafikken utføres med hjelp av forskjellige mindre jernbaneselskaper.

Kategori:Jernbaner

Nord-Ferjer

A/S Nord-Ferjer, forkortet NF, og grunnlagt som Kristian Ravns ferjerederi, er et tidligere fergerederi som hadde hovedkontor i Narvik. Rederiet drev flere viktige samband i Nordland, fra Sørfold i sør til Tjeldsund i nord, i perioden fra 1940 til 1990 og eide til sammen 19 bilferger gjennom sin historie.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens