Tid


Tid

Dette er vår hyllest til bypateriot og urmaker Gunnar Brastad.

Det ble et stillfarent nummer som kanskje like mye handler om hvor viktig det er å ta vare tiden og det å ta en pause fra en stresset hverdag. Klokka som hang på veggen utenfr butikken var vel et godt eksempel på nettopp dette. At det alltid gikk for sakte, var kanskje et lite tankekors. At den ikke fikk henge der er et annet. Takk til Elisabeth, Eline og Tina som synger denne nydelige sangen vart og vakkert i et flott arrangement av Arnstein Roch Øverland.
Forfatter
John Erik Bruun Olsen, Holmestrand Byteater og Marit Kjeksrud Amundsen
Institusjon
Holmestrand Museum
Publisert
11/06/2012
Lisens
Navngivelse-Del på samme vilkår

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Artikler anbefalt av brukere

http://no.wikipedia.org/wiki/Urmaker

En urmaker er en håndverker som bygger og reparerer ur. Urmakere i våre dager driver som regel og reparerer ur, men kan også produsere de fleste delene som skal til.

“Urmaker”
Anbefalt av: Marit Kjeksrud Amundsen ~ 29. mai 2013 kl. 13.17

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Tid

Tid er et abstrakt begrep hovedsakelig benyttet som en betegnelse for hendelsers konstante bevegelse fra fremtid til nåtid til fortid. Hvis tid menes som tidspunkt måles den i år, måneder, uker, dager, timer, minutter og sekunder, og kan angis ved klokkeslett, avhengig av hvilken tidsberegning som blir brukt. Tid kan også bety intervallet mellom to hendelser. SI-enheten for tid er sekund (s). Tid kan også vise til et spesifikt øyeblikk i tiden, et større tidsintervall i fortid, nåtid eller fremtid eller betegne en særegen periode som gjentar seg.

Klassisk tid

Klassisk tid er perioden fra c. 500 f.Kr. (perserkrigene) til 323 f.Kr. (Aleksander den store) i gresk historie. Perioden blir kalt den klassiske på grunn av all kulturen som blomstret i denne perioden, og på grunn av påvirkningen den har hatt på den vestlige kultur i ettertiden. Kultur som templene på Akropolis i Athen, historieskrivingen til Herodot og Thukydid, tragediene til Aiskhylos, Sofokles og Euripides; filosofien til Platon og Aristoteles hører alle med i denne perioden. I tillegg faller det athenske demokratiet, som ble dannet i 508 f.Kr. og varte til 322 f.Kr., inn i den klassiske perioden.

Neolittisk tid

Neolittisk tid eller neolitikum, er en historisk betegnelse på bondesteinalderen eller yngre steinalder. Under den yngre steinalderen ble jordbruk og fast bosetning en del av menneskets liv. Befolkningsantallet økte og nye redskaper ble utviklet. Den omstruktureringen som skjedde på denne tiden hvor mennesket gikk gradvis over fra jeger- og samlersamfunnet til et samfunn hvor mennesket først og fremst forsørget seg gjennom jordbruk og husdyrhold kalles også for «den neolittiske revolusjonen» (Gordon Childe). Perioden avsluttes med at nye redskaper av metall ble utviklet, noe som innledet overgangen til bronsealderen eller for enkelte folkeslag, avhengig av den geografiske region, direkte inn i jernalderen.

Dag og Tid

Dag og Tid er en norsk ukeavis. Utgiverstedet er Oslo med adresse Pilestredet 8.

Kategori:Tid

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens