Tøffe tak i trikotasjen 1 av 2

Tøffe tak i trikotasjen


Tøffe tak i trikotasjen

Det har skjedd store endringer i arbeidsforholdene ved norske industribedrifter. Hør og se en tidligere arbeider ved Salhus Tricotagefabrik skildre sin hverdag i spinneriet på fabrikken.

Forfatter
Christine Haugsten Ellefsen
Institusjon
Museumssenteret i Hordaland
Publisert
19/02/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kvinnehistorie

Kvinnehistorie er et begrep som oppstod på 1960- og 1970-tallet og er et perspektiv tar utgangspunkt i kvinners rolle i historien. På engelsk brukes ofte nyordet herstory («hennes historie»), som motsetning til den falske omtolkningen av history («hans historie»). Ordet historie kommer fra greske ἱστορία (historia), og har ingenting å gjøre med det engelske ordet "his".[1] I dette ligger et syn på den konvensjonelle historieskrivningen at den er skrevet fra menns ståsted. Tanken med kvinnehistorie var å løfte frem glemte kvinner fra historien, og vise hvilke vilkår kvinner levde under.

Fagforening

Fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industrigren eller fag. En fagforening tar vare på interessene til en yrkesgruppe. Fagforeningens fremste oppgaver er å kjempe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår. Etter andre verdenskrig har også trygdeordninger, velferdsgoder og ulike politiske solidaritetsspørsmål blitt viktige kampsaker.

Tekstilindustri

Tekstilindustri er industriell produksjon av tråd, garn, tøyer eller klær i stor skala. Tekstilindustrien har århundrelange røtter som husholdningsindustri og håndverk, men oppstod som maskinell produksjon i England på slutten av 1700-tallet.

Kontoret (fagforening)

Kontoret er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon som arbeider for å ivareta sine medlemmers yrkesfaglige og utdanningsmessige interesser, lønns- og arbeidsvilkår, anseelse og faglige standarder. Yrkesorganisasjonen er sterkt engasjert i å gi medlemmene en mulighet til å utvikle sin faglige kompetanse i tråd med nye forventninger og kompetansebehov i arbeidslivet.

Samfunnsøkonomenes fagforening

Samfunnsøkonomenes fagforening er et fagforbund som er tilsluttet Akademikerne. Alle medlemmer i Samfunnsøkonomenes fagforening er medlem i Samfunnsøkonomenes forening, men det motsatte er ikke tilfellet. Medlemstallet ligger på vel 1 600.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens