Taugevatn


Taugevatn

Audio
Lytt til: Laugevatn

Før Finsetunnelen vart opna, låg det høgaste punktet på Bergensbana ved Taugevatn, 1301 meter over havet.

Før Finsetunnelen vart opna, låg det høgaste punktet på Bergensbana ved Taugevatn, 1301 meter over havet. I 1894 vedtok Stortinget at bana frå Bergen til Voss, som alt var ferdig, skulle førast vidare over fjellet til Kristiania. Det var ulike meiningar om trasévalet, men framom Taugevatn måtte bana i alle høve. Og så sette dei i gang med å byggja bana mellom Voss og Taugevatn, utan å vita kvar ho vidare skulle ta vegen. Det vart fyrst avgjort i 1898.

Namnet Taugevatn har truleg med reinsdyrfangst å gjera. Segner frå Hardanger og Hallingdal fortel at i gamal tid sette fangstfolk opp lange rekkjer av vardar som dei spente tau mellom. Taurekkjene hadde form av ei trakt som munna ut i vatn, og så jaga dei reinsdyrflokkar inn i trakta og på vatnet, der dei stakk eller slo dei i hel.

Sør og aust for Hardangerjøkulen, på Sumtangen ved Finnsbergvatn og ved Krækkja, er det funne restar av varderekkjer og slakteplassar med avfallsdyngjer av bein, daterte til 1200-talet. Også ved Taugevatn kan det ha vore slik fangst, men sikre spor er enno ikkje funne.
 

Forfatter
Svein Indrelid
Institusjon
Rallarvegen
Publisert
13/07/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Taugevatn

Koordinater: 60°37′29,744″N 7°21′13,147″Ø Taugevatn (også kalt Tågavatn) er et vann på sørsiden av Bergensbanen i Ulvik kommune. Det ligger på 1 294 moh. og jernbanestrekningen hadde sitt høyeste punkt her, 1 301,7 meter over havet[1], inntil Finsetunnelen ble bygget og medførte 16. mai 1993 nedleggelse av banen forbi Taugevatn. Etter bygging av Finsetunnelen ligger Bergensbanens høyeste punkt inne i denne, 1 237 meter over havet, på km 306,90.

Kulturhistorie

Kulturhistorie er tradisjonelt betegnelsen på en disiplin innen historiefaget, som beskjeftiger seg med den menneskelige kulturs historie. Dette kan være dagligdags praksis så vel som finkultur, håndverk, kunst, arkitektur, religiøse og andre åndelige forhold og immateriell kultur.

Kategori:Kulturhistorie

Ny kulturhistorie

Rallarvegen

Rallarvegen eller Rallarveien kan henvise til:

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens