Svartedauen - det blev stille 1 av 2

Svartedauen - det blev stille


Svartedauen - det blev stille

Om disse vegger kunne snakke! Hva hadde de da sagt? Lytt på noen refleksjoner fra livet til dette 840 år gamle loft.

Stålekleivloftet

Stålekleivloftet (eller Vindlausloftet) er Norges eldste profane (ikke-kirkelige) trebygning. Dendrokronologisk datert til ca 1170. Loftet har altså vært med om svartedauen året 1349 og denne fortelling handler om hvordan loftet kan ha opplevt denne perioden.  

Se også fortellingen Beskyttelse som forteller om hvordan og hvorfor menneske tatt hånd om loftet i alle disse år.

I fortellingen - Tenk hva jeg har sett! - kan du få vite mer om hva loftet tenker om da folk overnattede i gjesterommet.

Forfatter
Anders Olsson
Institusjon
ABM-utvikling
Publisert
30/10/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Svartedauden

Svartedauden var en antatt byllepest som rammet Europa i perioden 13471351, og er en av de verste pandemiene i historien. Pesten skal ha hatt sin opprinnelse i Asia.

Loft

Loft betegner i Norge en spesiell bygning til oppbevaringsformål og boligformål. Loftet er en staselig bygning som hørte til i tunet på storgårder i Norge i middelalderen. Mange er bevart som kulturminner. Betegnelsen loft brukes også om øvre etasje og rommene like under taket i en større bygning. Den siste betydningen er avledet av den første.

Vagn Loft

Loft (golf)

Loft er et begrep innen golf som beskriver vinkelen i grader på en golfkølles blad i forhold til skaftet. Det er loft som løfter ballen fra bakken ved tilslaget og jo større vinkel det er på bladet desto høyere vil ballen fly. Golfkøllene nummereres for å kunne skille dem fra hverandre og standarden er at lave numre har mindre loft og høyere numre har større loft (en jernfemmer har mindre loft enn en jernsekser).

.museum

.museum er et generisk toppnivådomene (gTLD) på internett, utelukkende brukt av musèer, museumsorganisasjoner, samt individuelle medlemmer av museumsbransjen, slik som disse gruppene er definert av International Council of Museums (ICOM). Sammen med J. Paul Getty Trust etablerte ICOM MuseDoma (Museum Domain Management Association), under ledelse av Cary Karp, med formål å søke ICANN om å opprette et nytt gTLD, og å drive det hvis søknaden ble innvilget.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens