Stortorget - en kunst- og kulturhistoris... 1 av 3

Stortorget - en kunst- og kulturhistorisk samlingsplass


Stortorget - en kunst- og kulturhistorisk samlingsplass

Lillehammer kalles ofte kunstnerbyen, og byens stortorg er et sted hvor dagligliv og kunstnerliv møtes.

Lillehammer ble kjøpstadsanlegg i 1827. De første åra vokste byen langsomt, men fra slutten av 1800-tallet slo byutviklingen fart. Rundt 1890 hadde byen fått både en flott park og et stortorg. Fra slutten av 1800-tallet inntok kunstnerne byen, og Lillehammer ble etter hvert en viktig kunstnerby. En av kunstnerne som lot seg fascinere av bylivet, og deriblant torglivet, var maleren Lars Jorde. Jorde ble født på husmannsplassen Jorde i Hedemark i 1865, men tilbrakte store deler av sitt voksne liv på Lillehammer. I 1906 malte han maleriet ”Lillehammer marked” som viser nettopp Stortorget en kald og klar vinterdag i 1906. Byen er preget av trehusbebyggelsen som fortsatt i dag er godt bevart, men torgets monumentalbygg, Norges bank, har ennå ikke sett dagens lys.

Dette er del av prosjektet Digitale forstyrrelser i Dølabyen: http://www.oppland.no/digitalt

Stortorget er første stopp på Lillehammers kunst- og kulturløype: http://loype.kulturminneaaret2009.no/kulturminneloyper/lillehammers-kunst-og-kulturloeype 

Forfatter
Herdis Hølleland
Publisert
10/11/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens