Storsjal


Storsjal

Gjertrud Christiansdatter østre Flermoen har kardet og spunnet ulla til dette storsjalet og vevd det.

Hennes halvbror, Martin Moe, har farget sjalet. Han flyttet til Tønsberg og drev et fargeri der.

Jeg synes det er moro å ha noe etter tippoldemor. Hun har nok brukt mye tid på å lage sjalet.

Forfatter
Marion K. Kristiansen
Institusjon
Trysil folkebibliotek
Publisert
10/09/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Klede

Klede er et glatt, filtlignende stoff av ull.

Husflid

Husflid er et mangfoldig begrep. Det brukes i dagligtale oftest om produksjon og produkter utført med de gamle teknikkene som har gått i arv fra bondesamfunnets sjølbergingsøkonomi. Mange vil knytte begrepet til husflidsbevegelsen på 1900-tallet og husflidsutsalgene som de mange husflidsforeningene tok initiativet til. I dag kan vi si at husflid forener tradisjon, håndverksteknikker, materialforståelse, estetikk, kvalitet og skaperglede. Dagens husflid er langt på vei en hjemmeindustri, preget av lekker design.

Kategori:Husflid

Nissen får nye klede

Nissen får nye klede er et vandresagn som er kjent i hele Norden og Tyskland, men det er ikke spesielt utbredt i Norge. I Reidar Th. Christiansens vandresagnkatalog er det typologisert som ML 7015.

Brukskunst

Brukskunst handler om utformingen av de gjenstander og redskaper vi bruker omtrent daglig.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens