Steinborg


Steinborg

Hvorfor heter det Steinborg her oppe i lia? Hva kommer navnet av og hvem fant det på?

Digital fortelling brukt ved en demonstrasjon av prosjektet Kultur- og naturreise i Bø og Sauherad 23. mai 2011.

Forfatter
Kultur- og naturreise
Institusjon
Norsk kulturråd
Publisert
13/09/2011
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Byggverk

Et byggverk er en konstruksjon som er skapt av mennesker og oppført på fast grunn. I norsk språkbruk blir også konstruksjoner fremstilt av dyr noen ganger omtalt som byggverk, som termitt-tuer, beverdammer og fuglereder.

Danmarks forsvar

Danmarks forsvar er kongeriket Danmarks væpnede styrker, som har ansvar for forsvaret av landet. Forsvarssjefen er i kraft av sin stilling sjef Forsvarskommandoens øverstkommanderende, selv om oppgaven de jure tilfaller dronningen. Danmarks forsvar er organisert som en enhet under Forsvarsministeriet, som ivaretar den politiske og bevilgningsmessige delen av forsvaret. Det er imidlertid Folketinget som setter rammene for det danske forsvarets oppgaver og økonomi. Siden 1988 har det skjedd gjennom inngåelse av fireårige forsvarsfolik med tverrpolitisk støtte. Det samlede budsjettet for det danske forsvar ligger på omlag 21 milliarder DKK (2008), tilsvarende 1,3 & av bruttonasjonalproduktet (2006). Det er verneplikt for menn i Danmark, og tett opp mot en million danske menn mellom 18 og 49 år er tilgjengelig ved mobilisering. Det danske forsvaret sysselsetter omlag 24000 ansatte.

Indias forsvar

Indias forsvar (engelsk: Indian Armed Forces (IAF), devanāgarī: भारतीय सशस्त्र सेनाएं, Bhāratīya Saśastra Sēnāēn) er de militære styrkene til republikken India. Forsvaret består av den indiske hæren, den indiske marinen, det indiske luftforsvaret, den indiske kystvakten og diverse andre interservice-institusjoner. IAF ledes av dets øverstkommanderende, president Pratibha Patil, og forvaltes av forsvarsminister A. K. Antony.

Egypts forsvar

Egypts forsvar er de væpnede styrkene til den arabiske republikken Egypt. Det er de største væpnede styrkene på det afrikanske kontinentet, i den arabiske verden og blant de største i verden (rangert som nr. 10). Forsvaret består av fire forsvarsgrener: en hær, marine, et flyvåpen og luftvern (Egyptian Air Defense Command, EADC).

Polens forsvar

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Polens forsvar eller (Wojsko Polskie) på polsk, består av tre våpengrener – Hæren, Luftforsvaret, Marinen og Spesialstyrker. Navnet har vært i bruk siden tidlig på 1800-tallet, men det moderne polske forsvaret ble opprettet ved slutten av første verdenskrig.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens