Spanskesyken i Setesdal 1 av 2

Spanskesyken i Setesdal


Spanskesyken i Setesdal

Den 24. juni 1918 kom det første oppslaget i avisen om Spanskesyke i Evje.

Feber og Fellesskap - epidemienes århundre 1820 - 1920

Kampen mot epidemiene og de smittsomme infeksjonssykdommene var kanskje den største av alle de utfordringene folk sto overfor på 1800-tallet. Slik var det i Europa, i Vesten og i Norge. Arbeidet for å redusere den store dødeligheten i befolkningen og for å bedre livsutsiktene for alle var uløselig knyttet til kampen mot de smittsomme infeksjonssykdommene – Febrene som folk flest kalte dem.

Vandreutstillingen er et samarbeid mellom Vest-Agder-museet, Universitetet i Agder og Agder naturmuseum.
Prosjektet er støttet av ABM-utvikling

Forfatter
Veronica Solheim, UiA
Institusjon
Vest-Agder-museet
Publisert
05/07/2010
Lisens
Opphavsrett