Solglytt 1909 : Vaarlengt (21.november)... 1 av 2

Solglytt 1909 : Vaarlengt (21.november)


Solglytt 1909 : Vaarlengt (21.november)

"Høyr kor det veks kor det saman seg hopar i stigande velde og vaskar og sopar. Ei lenger kann vinteren tvingande tøyma dei skapande krefter som vaardagen gøymer."

Vaarlengt.


Høyr kor det veks kor det saman seg hopar
i stigande velde og vaskar og sopar.
Ei lenger kann vinteren tvingande tøyma
dei skapande krefter som vaardagen gøymer.

2
Det brusar og brakar, det sukkar og styn
fraa fossande elvar lik toredyn.
Det jagar og hiv utfor stupbratte flog
og skundar mot dalen, fraa fjell og skog.

3
No knutar er løyste, og brotne er band
som vinteren la med si iskalde hand.
No krefter som kjenner at yrkje deim ventar
mot friheit og ljos dei stundar og lengtar.

4
Og vaarmorgons sol yver glitrande fjord
fram kallar til liv alt fagert paa jord.
Um alt som er vænt, som er livsfriskt og ungt
ein tone seg sveiper - av lengsla so tung.

5
Sjaa vaardags gull yver grønkande grend
det leikar so lint, alt i bløming snart stend.
Og vakstrarne reiser seg – opnar sin knupp
i sittrande stunding mot solljoset upp.

6
Snart vaarkvelden hildrande ligg yver vollar
og angen fraa blomarne hugen min trollar.
Eg kann ikkje lenger mi lengsla dylja
men tankarne lyt eg paa flugti fylja.

7
Kva er det for tonar i lufti skjelv
Som lokkar og dreg fraa skog og fjell.
I vaarkveldens graafagre halvmyrker brusar
daarande songar – um sæla susar.

8
Høgt uppe i lidi der gauken gjel
ei hulder stemmer sitt strengespel.
Dei tonarne er det som fram til meg finn
og legg denne lengten i hjarta inn.

9
Kven er du fagre – slik magt du hev
aa knyta meg inn i ditt tonevev.
Reint du skynar min hug aa vinna
og all min truleik til deg aa binda.

10
Aaa jau – eg kjenner deg – ungdomsdraum
- mi framtidsvon – du veks deg til flaum.
No vaarnatti løyner deg, men eingong eg ser
deg – sumardag – lysa yver all mi gjerd.

                                                   T.

Bladstyrar: Anna Fitje


Ortnevik Ungdomslag vart skipa i 1904, og lagsavisa Solglytt har eksistert sidan 1909.
Talrike skribentar og redaktørar har forma innhaldet i dei handskrivne bøkene.
Ironi eller djupt alvor – tolkar vi tekstene rett?

Forfatter
Ungdomslagsavisa Solglytt "T"
Publisert
03/07/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Lindås Ungdomslag

Lindås Ungdomslag er et frivillig lag på Lindås i Lindås kommune. Laget ble stiftet 1884 og holder til i Haugatun, som er samfunnhuset på Lindås. Lindås Ungdomslag er særlig kjent for sine revyer på 17. mai, som er naturlig del av feiringen av nasjonaldagen på Lindås. Lindås Ungdomslag har vunnet flere priser for sitt arbeid med teater.

Bossekop Ungdomslag

Bossekop Ungdomslag (stiftet i 1912) er et idrettslag fra Bossekop i Alta med fotball, håndball, skøyter og ski som hovedaktiviteter.

Strandebarm ungdomslag

Strandebarm Ungdomslag, i Strandebarm i Hardanger, ble stiftet i 1895 av voksne og ungdommer fra Strandebarm og de nærmeste bygdene rundt.

Vollen Ungdomslag

Vollen Ungdomslag (stiftet 4. november 1914) er et norsk idrettslag fra Vollen i Asker. Klubben har om lag 1200 medlemmer og driver med allidrett for barn, badminton, fotball, håndball, skisport og volleyball, tidligere også bandy. I tillegg til idrett har Vollen UL også barnehage og kulturaktiviteter innen dans, musikk, teater, tegning og forming.[1] Ungdomslagets motto er da også: «VUL, mer enn idrett!»

Magnor Ungdomslag

Magnor Ungdomslag er et idrettslag som holder til på tettstedet Magnor (Eidskog kommune) i Hedmark fylke. Laget er av de eldste i distriktet og ble stiftet allerede 24.05.1898. Magnor UL driver og – eller har blant annet drevet med fotball, håndball og ski. Fotballklubben ble forøvrig kretsmestere i 1935 og 1937 og spiller med grønne trøyer med svarte vertikale striper.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens