Solglytt 1909: Kva skjipparen fortalde

Solglytt 1909: Kva skjipparen fortalde


Solglytt 1909: Kva skjipparen fortalde

"Dette er so sant, som det er fortalt," sa skipparen.

Kva skjipparen fortalde.

Med fin vind og for fulle segl skreid skipet inn yver middelhavet. Med ein gong kjendest det som skipet støytte, og det lyfte seg som kjølen var mest upp i vatskorpa.
Skipparen bøygde seg ut yver rekkja, og daa vart han vis med kva det var – ein ovstor kval.

”Kom hit styrmann, skal de faa sjaa ein utsvelt stakar!” ropa skipparen.
”Lat han faa ei korg mandariner, so gjer han oss fred skal du sjaa.”

Det vart gjort; men kvalen var ikkje nøygd med det, han kom strakst att.

Daa tok styremannen ein beink, som stod paa dekket og sende den midt i gapet paa han.
Benken for til hols; men det var ingi metta i det heller; for han kom att og truga med aa gaa paa skipet.

Daa tok skipparen ein kinesar han hadde umbord, og sende ned til det umettelege utyskje. Men det slog ikkje til, for det saag ut til, som det berre friska mathugen.

Attmed rekkja stod ein gamal skraphandlar, som fylgde med som pasager, og som no var aaskaaar til skodespelet.

Temmeleg svinte tok skipparen gamlingen i beini og nakken og sende han yver rekkja og midt i gapet paa trollet.

Men der var nok ikkje magemaal der; for jamen saag han lika forsvolten ut endaa og nersøken vart han like radt.

Daa vart skipparen sinna og meinte der skulde koma noko anna til livs i utyskje.
Harpunerast skulde det; som sagt so vart gjort.
Skipparen skjølv skaut harpuna, og trefte paa ein god plass, so det var ikkje so lenge fyrr kvalen var utspelt og kunde haldast inn til skipsida.

Dei sette daa paa so mykje stroppar og talgjegreider som fannst um bord, og inn paa dekk laut ubeistet.
Det vart daa uppsprett i buken so snart raad var.

Men det var eit underlegt syn: Paa benken sat skraphandlaren og selde mandariner til kinesaren.

Skraphandlaren hadde faatt inn umlag ei kruna i norske pengar.

”Dette her er so sant, som det er fortalt,” sa skipparen.

                                               Ein ukjend.

Bladstyrar: Frik Brekke


Ortnevik Ungdomslag vart skipa i 1904, og lagsavisa Solglytt har eksistert sidan 1909.
Talrike skribentar og redaktørar har forma innhaldet i dei handskrivne bøkene.
Ironi eller djupt alvor – tolkar vi tekstene rett?

Forfatter
Ungdomslagsavisa Solglytt : "Ein ukjend"
Publisert
28/08/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Nattsong og andre forteljingar

Nattsong og andre forteljingar er ei samling noveller og andre prosatekster av Kjartan Hatløy. Samlinga kom ut på Oktober forlag i 2002, og inneholder 16 tekster over 109 sider.

Lindås Ungdomslag

Lindås Ungdomslag er et frivillig lag på Lindås i Lindås kommune. Laget ble stiftet 1884 og holder til i Haugatun, som er samfunnhuset på Lindås. Lindås Ungdomslag er særlig kjent for sine revyer på 17. mai, som er naturlig del av feiringen av nasjonaldagen på Lindås. Lindås Ungdomslag har vunnet flere priser for sitt arbeid med teater.

Bossekop Ungdomslag

Bossekop Ungdomslag (stiftet i 1912) er et idrettslag fra Bossekop i Alta med fotball, håndball, skøyter og ski som hovedaktiviteter.

Strandebarm ungdomslag

Strandebarm Ungdomslag, i Strandebarm i Hardanger, ble stiftet i 1895 av voksne og ungdommer fra Strandebarm og de nærmeste bygdene rundt.

Vollen Ungdomslag

Vollen Ungdomslag (stiftet 4. november 1914) er et norsk idrettslag fra Vollen i Asker. Klubben har om lag 1200 medlemmer og driver med allidrett for barn, badminton, fotball, håndball, skisport og volleyball, tidligere også bandy. I tillegg til idrett har Vollen UL også barnehage og kulturaktiviteter innen dans, musikk, teater, tegning og forming.[1] Ungdomslagets motto er da også: «VUL, mer enn idrett!»

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens