Skysstrafikken i Flåmsdalen 1 av 2

Skysstrafikken i Flåmsdalen


Skysstrafikken i Flåmsdalen

Audio
Lytt til: Skysstrafikken i Flåmsdalen

Det var ikkje berre rallarar som ferdast etter Rallarvegen. Det gjorde også turistar.

Det var ikkje berre rallarar som ferdast etter Rallarvegen. Etter at vegen gjennom Flåmsdalen var ferdig i 1898, var det stadig fleire som ville ta ein tur oppetter dalen, ikkje minst frå turistskipa som kom inn fjorden om somrane. Og då Bergensbana kom i gang, vart det stor auke i turisttrafikken.

I 1902 opna hotelleigaren Christen Fretheim skysstasjon for å frakta ferdafolk til og frå Myrdal med stolkjerrer og karjolar. På det meste hadde han 15 hestar i drift. Men han hadde ikkje einerett. Mange av bøndene i dalen skyssa med eigne hestar, og skysskarane var pågåande i kampen om å kapra kundar.

I høgsesongen var det trongt om plassen på den smale vegen. I 1910 vart det gitt løyve for 70 skysshestar til å trafikkera Flåmsdalen. Turen frå Fretheim, ned ved fjorden, til Myrdal, 867 meter over havet, tok mellom 4 og 4 ½ timar. I dei bratte Myrdalssvingane måtte passasjerar som var i stand til det ta føtene fatt og gå.

Då Flåmsbana kom i drift seinhausten 1941, vart det slutt på skysstrafikken i Flåmsdalen, og skysstasjonen på Fretheim vart lagd ned.
 

Forfatter
Svein Indrelid
Institusjon
Rallarvegen
Publisert
13/07/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kulturhistorie

Kulturhistorie er tradisjonelt betegnelsen på en disiplin innen historiefaget, som beskjeftiger seg med den menneskelige kulturs historie. Dette kan være dagligdags praksis så vel som finkultur, håndverk, kunst, arkitektur, religiøse og andre åndelige forhold og immateriell kultur.

Kategori:Kulturhistorie

Ny kulturhistorie

Rallarvegen

Rallarvegen eller Rallarveien kan henvise til:

Rallarvegen (Bergensbanen)

Rallarvegen er navnet på anleggsveien som ble anlagt omkring forrige århundreskifte i forbindelse med byggingen av Bergensbanen. Veien er 80km lang, og går fra Haugastøl over Finse til Myrdal, og videre bratt gjennom 21 hårnålssvinger langs Flåmsbanen ned til Flåm ved Sognefjorden, den siste delen som kommunal vei (Kv1409 i Aurland). Det er også en vei fra Voss til Upsete på vestsiden at Gravhalstunnelen.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens