Skjærgårdsskolen på Sandøya 1 av 2

Skjærgårdsskolen på Sandøya


Skjærgårdsskolen på Sandøya

Sandøya skole... En perle i skjærgården. Våre turdager er unike i skolesammenheng. Vi har egen skolebåt og dermed ligger hele skjærgården for våre føtter. Kom å se!!!

Forfatter
ulla minothi
Institusjon
Kystkultur i Telemark
Publisert
26/10/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Det skulle ha vært sommer nå

«Det skulle ha vært sommer nå» var Norges bidrag i Eurovision Song Contest 1975 og ble fremført på engelsk av Ellen Nikolaysen under tittelen «Touch My Life (With Summer)». Melodi og tekst var skrevet av Svein Hundsnes.

Sommer

Sommer er den lyseste og mildeste av de fire årstidene. Om sommeren er blomstringa og veksten i naturen på sitt kraftigste, og perioden følger etter våren og avløses av høsten.

Kystkultur

Kystkultur er et samlebegrep for det som særpreger livet langs kysten av Norge. Det brukes og oppfattes på flere ulike måter: Ofte tenkes det mest på livet og aktivitetene i tiden før utjevningen av livsvilkår skjøt fart for alvor etter krigen, men i en del sammenhenger kommer det fram meninger om at kystkultur er det som skjer på kysten , mens fortidens kystkultur er historie og folkeminne.

SommerMålselv

Alltid sommer

«Alltid sommer» var Norges bidrag i Eurovision Song Contest 1998 og ble fremført på norsk av Lars Fredriksen. Melodien var skrevet av David Eriksen. Den norske teksten var skrevet av Linda Andernach Johansen. Den engelske teksten var skrevet av Per Kristian Ottestad. På engelsk bærer den tittelen «All I Ever Wanted (Was You)»

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens