Sivlesteinen


Sivlesteinen

Audio
Lytt til: Svivlesteinen

I vegkanten ved Flåm kyrkje står ein bautastein til minne om diktaren og nasjonalskalden Per Sivle. Han vart fødd her i Flåm den 6. april 1857, i ei stove som stod der steinen no er reist.

I vegkanten ved Flåm kyrkje står ein bautastein til minne om diktaren og nasjonalskalden Per Sivle. Han vart fødd her i Flåm den 6. april 1857, i ei stove som stod der steinen no er reist.

Mor hans, Susanna, var frå fjellgarden Ryo i Flåm. Per var berre to år gamal då ho døydde. Eit bleikt minne om henne har han skildra i det kjenslevare diktet ”Den fyrste song”.

Han voks opp som fosterbarn på Vossestrand, men sine vaksne år hadde han på Austlandet. Forfattarskapen hans femner frå den revolusjonære arbeidarromanen Streik, skriven på norsk-dansk riksmål, til saftige Vossa-stubbar, på dialektprega nynorsk.

I samlinga Sogor, forteljingar om tilhøvet mellom born og vaksne og skildringar av barnet si tankeverd, finst noveller som har vorte klassikarar i norsk barnelitteratur. Men mest kjend er han for sine nasjonale dikt, og sitt sterke engasjement for nasjonalt sjølvstende.

Innskrifta på bautasteinen er henta frå diktet Tord Foleson:
”Mannen kan siga, men merket det maa
i Noreg si jord som paa Stiklestad staa.”

Per Sivle døydde i Kristiania den 6. september 1904.
 

Forfatter
Svein Indrelid
Institusjon
Rallarvegen
Publisert
13/07/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Rallarvegen

Rallarvegen eller Rallarveien kan henvise til:

Kulturhistorie

Kulturhistorie er tradisjonelt betegnelsen på en disiplin innen historiefaget, som beskjeftiger seg med den menneskelige kulturs historie. Dette kan være dagligdags praksis så vel som finkultur, håndverk, kunst, arkitektur, religiøse og andre åndelige forhold og immateriell kultur.

Rallarvegen (Bergensbanen)

Rallarvegen er navnet på anleggsveien som ble anlagt omkring forrige århundreskifte i forbindelse med byggingen av Bergensbanen. Veien er 80km lang, og går fra Haugastøl over Finse til Myrdal, og videre bratt gjennom 21 hårnålssvinger langs Flåmsbanen ned til Flåm ved Sognefjorden, den siste delen som kommunal vei (Kv1409 i Aurland). Det er også en vei fra Voss til Upsete på vestsiden at Gravhalstunnelen.

Kategori:Kulturhistorie

Ny kulturhistorie

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens