Samer i Russland 1 av 4

Samer i Russland


Samer i Russland

Simeon Bolshunov, en ung kildinsamisk mann fra Loparskaya utenfor Murmansk. Han har en veldig sterk og artikulert samisk identitet. Hans største interesse er reindrift og dans. Han er førstedanser i den moderne samiske dansegruppa Vuaja som har vunnet priser nasjonalt i Russland. Nina Kaneva er Semens tante. Hun er samisk kulturarbeider.

 
Forfatter
Mangfold og kultur Sápmi-Girjásvuohta ja kultuvra Sámis av sosialantropol og kulturprodusent Jorunn Eikjok foto/multimedia Ola Røe for RiddoDuottarMuseat De Samiske Samlinger Karasjok . http://www.youtube.com/embed/vZGUaGmxI
Publisert
06/07/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Samer

Samer er en folkegruppe tradisjonelt bosatt i fra Hedmark i sør til Kola-halvøya i øst, med et kjerneområde i de indre delene av Nordkalotten og fjordstrøkene i Nord-Norge. Tradisjonelle samiske leveveier inkluderer reindrift og kombinasjon av småbruk og fiske, men utøves i dag kun av et mindretall.

Mal:Samer

Fornorsking av samer

Fornorsking av samene må i videste forstand forstås som det press den samiske kulturen og levesettet har vært utsatt for fra den norske. Mer snevert brukes begrepet oftest om det press den norske staten, ofte i en grad av samarbeid med kristne miljøer og/eller den norske kirken, har øvet mot den samiske kulturen.

Kategori:Samer

Hovedkategorien for samisk kultur, regionen Sápmi og det samiske folk er kategori:samene.
Dette er en underkategori for individuelle personer inom dette folk.

Kategori:Tradisjoner

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens