Samer i Russland 1 av 4

Samer i Russland


Samer i Russland

Simeon Bolshunov, en ung kildinsamisk mann fra Loparskaya utenfor Murmansk. Han har en veldig sterk og artikulert samisk identitet. Hans største interesse er reindrift og dans. Han er førstedanser i den moderne samiske dansegruppa Vuaja som har vunnet priser nasjonalt i Russland. Nina Kaneva er Semens tante. Hun er samisk kulturarbeider.

 
Forfatter
Mangfold og kultur Sápmi-Girjásvuohta ja kultuvra Sámis av sosialantropol og kulturprodusent Jorunn Eikjok foto/multimedia Ola Røe for RiddoDuottarMuseat De Samiske Samlinger Karasjok . http://www.youtube.com/embed/vZGUaGmxI
Publisert
06/07/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Reindrift

Reindrift har i mange århundrer vært en viktig næringsvei i Norge, Sverige, Finland og Russland. Næringen er nært knyttet til samebefolkningen, urbefolkningen i disse landene, selv om også andre driver med slik næringsvirksomhet. I Norge kan kun personer av reindriftssamisk ætt drive reindrift innenfor reinbeiteområdene. Utenfor disse kan andre også drive med reindrift. Reinsdyr avles først og fremst for kjøttet og skinnet, men også hornene (geviret) og i en viss grad melken utnyttes.

Kategori:Reindrift

Kategori:Primærnæring

Kategori:Tradisjoner

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR)

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) er et arealformål i plan- og bygningsloven omtalt i § 11-7. [1]

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens