Russarstaven


Russarstaven

Hitler såg på Noreg som skjebneområdet for andre verdskrig. Landet skulle bli ein del av Atlantervollen, eit enormt forsvarsverk som skulle motstå alt det dei allierte kunne komme med. Det skulle byggast til å verte Festung Norwegen, og i tillegg hadde Hitler planar om utbygging av jernbana (Nordlandsbana) og Riksveg 50. Dette genererte eit stort behov for arbeidskraft, som førte til at det i løpet av krigen vart oppretta omlag 500 krigsfangeleirer som husa meir enn 150.000 krigsfangar og slavearbeidarar, frå minst 15 europeiske nasjonar.

For mange fangar var dette ei tid forbundet med hardt arbeid, dårlege klede og lite mat. Til tross for at det var ulovleg for nordmenn å gi krigsfangar mat, var det mange som braut lova og på ein eller anna måte smugla inn litt. Som takk laga ofte fangane gjenstandar som dei gav til lokalbefolkninga.

Den virtuelle historia du har framfor deg handlar om ein slik gjenstand. Ein russarstav fortel ei historie som trekk oss til Valøya i Stod i Steinkjer kommune i Nord- Trøndelag. I 1945 vart det sett opp ein fangeleir her, og vi skal no gå tilbake til dette året, og sjå på historia i eit arkeologisk perspektiv.

Forfatter
Birgitte M. Fjørtoft
Publisert
23/10/2011
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens