Runde fyrstasjon 1 av 4

Runde fyrstasjon


Runde fyrstasjon

Fyret er plassert på øya Runde i Herøy kommune. Rundebranden, Noregs sørlegaste fuglefjell ligg litt sør for fyret. Bygningane på fyret avspeglar ei lang fyrhistorie tilbake til 1767.

Kongelig privilegium

Ved eit kongelig privilegium den 24. februar 1767 fekk byfogd i Kristiansund P. F. Koren oppretta eit fyr på Runde. Runde fyr blei det femte i landet. Det var fyrt med kol og torv i ei fyrgryte som var plassert 145 meter over havet.

Dårleg lys

Torv er dårleg brensel for eit fyr og det kom fleire klager frå dei sjøfarande. Den høge plasseringa til fyret medførte dessutan dårleg sikt på grunn av skodde og nedbør. Etter slutten på napoleonskrigane i 1814 blei fyret flytta lenger ned, utan at det hjalp.

Oljefyr

I 1825 blei fyret bygd om til eit lukka kolblussfyr. Kolfyret blei sløkt i 1858 då det vart erstatta av eit oljefyr. Eit 27 meter høgt støypejarnstårn vart reist og eit 1. ordens fyrlinseapparat blei tatt i bruk. Det nye fyret låg nærare sjøen enn det gamle hadde gjort.

Endå eit nytt fyr

I 1935 blei fyret flytta igjen, tilbake til kolblussfyret frå 1825. Runde fyrstasjon vart no elektrifisert. Det gamle steintårnet frå kolfyringa si tid blei sprengt vekk og erstatta med eit firkanta betongtårn. I 2002 vart fyret automatisert og avfolka.

Turisthytte

Ålesund-Sunnmøre Turistforening fekk ein avtale med Kystverket i 2003 om å bruke den nyaste fyrvaktarbustaden som turisthytte. Fyret er freda av Riksantikvaren frå 2001.

Forfatter
Hans Nissen
Institusjon
Kulturnett Møre og Romsdal
Publisert
13/01/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Fyr

Et fyr er et sjømerke med lys til hjelp for navigering på havet. Fyrene sender ut lys fra et system av lamper og linser, og er en del av et avansert system av sjømerker på kysten. Internasjonale systemer gjør at skipene finner fram, og når de går ut av sektoren fra ett fyr, er de snart inne i en ny sektor.

Skipsfart

Skipsfart er ferdsel på vann i skip eller båt. Skipsfart foregår på ulike typer vann og kan ha ulike formål, noe som har ført til utvikling av ulike typer båter og skip.

Vardø fyr

Vardø fyrHornøya ved Vardø er Norges østligste fyr. Dagens fyrbygning er fra 1959. Det 20 m høye fyrtårnet er en firkantet vinkeljernkonstruksjon, noe som gjør det uvanlig på landsbasis. Ved siden av tårnet med maskinhus fins det vaktmesterbolig og et uthus som er plassert rundt et tun. Fyret ble avbemannet og automatisert i 1991.

Ona fyr

Koordinater: 62°51′45″N 6°32′42″Ø Ona fyr ligger på øya Ona i Sandøy kommune i Møre og Romsdal fylke. Fyret ble bygget i støpejern i 1867 og er 14,7 meter høyt. Fyret ligger på Onakalven som er det høyeste punktet på øya.

Lista fyr

Lista fyr bestod tidligere av tre fyrtårn, men kun ett står igjen i dag. Det første fyret ble bygd i 1833.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens