Runde fyrstasjon 1 av 4

Runde fyrstasjon


Runde fyrstasjon

Fyret er plassert på øya Runde i Herøy kommune. Rundebranden, Noregs sørlegaste fuglefjell ligg litt sør for fyret. Bygningane på fyret avspeglar ei lang fyrhistorie tilbake til 1767.

Kongelig privilegium

Ved eit kongelig privilegium den 24. februar 1767 fekk byfogd i Kristiansund P. F. Koren oppretta eit fyr på Runde. Runde fyr blei det femte i landet. Det var fyrt med kol og torv i ei fyrgryte som var plassert 145 meter over havet.

Dårleg lys

Torv er dårleg brensel for eit fyr og det kom fleire klager frå dei sjøfarande. Den høge plasseringa til fyret medførte dessutan dårleg sikt på grunn av skodde og nedbør. Etter slutten på napoleonskrigane i 1814 blei fyret flytta lenger ned, utan at det hjalp.

Oljefyr

I 1825 blei fyret bygd om til eit lukka kolblussfyr. Kolfyret blei sløkt i 1858 då det vart erstatta av eit oljefyr. Eit 27 meter høgt støypejarnstårn vart reist og eit 1. ordens fyrlinseapparat blei tatt i bruk. Det nye fyret låg nærare sjøen enn det gamle hadde gjort.

Endå eit nytt fyr

I 1935 blei fyret flytta igjen, tilbake til kolblussfyret frå 1825. Runde fyrstasjon vart no elektrifisert. Det gamle steintårnet frå kolfyringa si tid blei sprengt vekk og erstatta med eit firkanta betongtårn. I 2002 vart fyret automatisert og avfolka.

Turisthytte

Ålesund-Sunnmøre Turistforening fekk ein avtale med Kystverket i 2003 om å bruke den nyaste fyrvaktarbustaden som turisthytte. Fyret er freda av Riksantikvaren frå 2001.

Forfatter
Hans Nissen
Institusjon
Kulturnett Møre og Romsdal
Publisert
13/01/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Skipsfart

Skipsfart er ferdsel på vann i skip eller båt. Skipsfart foregår på ulike typer vann og kan ha ulike formål, noe som har ført til utvikling av ulike typer båter og skip.

Fyr

Et fyr er et sjømerke med lys til hjelp for navigering på havet. Fyrene sender ut lys fra et system av lamper og linser, og er en del av et avansert system av sjømerker på kysten. Internasjonale systemer gjør at skipene finner fram, og når de går ut av sektoren fra ett fyr, er de snart inne i en ny sektor.

Homborsund fyr

Høgsteinen fyr

Høgsteinen fyr er et innseilingsfyr som ligger helt sør på Godøy i Giske kommune. Det består av et 11 meter høyt, hvitt teglsteinstårn ytterst på en lang molo av naturstein. Tårnet ble bygget i 1857. Som fyrstasjon ble anlegget nedlagt i 1905. Det opprinnelige lyktehuset, som var bygget av Nes jernverk, ble erstattet av en støpejernslykt.

Runde fyr

Runde fyr ligger på Runde i Herøy kommuneSunnmøre. Det ble etablert av private som det femte fyret i Norge etter Lindesnes fyr i 1767.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens