Æres den som æres bør 1 av 2

Æres den som æres bør


Æres den som æres bør

1. desember 1883 ble et monument til minne om Sølvverkets og byens grunnleggelse avduket. Forut for dette hadde det ligget en strid om hvem som burde få æren for bergstadens oppkomst.

Forfatter
Per Øyvind Østensen
Institusjon
Norsk Bergverksmuseum
Publisert
01/12/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Æres den som æres bør

Monument

Bergverk

Wallace Monument

Scheduled Monument

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens