Rallarvegvettreglar


Rallarvegvettreglar

Audio
Lytt til: Rallarvegvettreglar

Velkomen til Rallarvegen – ei unik oppleving. Skaff deg relevant informasjon om rettar og plikter før du dreg på tur.

Ta omsyn til natur og kultur

•Vis respekt for natur og dyreliv, hugs at du er i villreinen sitt rike.
•I den grad det er mogeleg, unngå sykling på høgfjellet kvelds- og nattetid mellom klokka 19.00 og 09.00.
•Vis respekt for beitedyr.
•Ta med deg ut det du tek med deg inn – dette gjeld alt av søppel og emballasje.
•Du syklar på eit kulturminne – standarden kan vera lågare enn ynskjeleg enkelte stader.

Vis respekt for andre brukarar, til fots, på sykkel og i bil

•Hugs at det er lov å nytta vegen med bil om ein har løyve.
•Unngå hasardiøs sykling.
•Vis respekt for fritidshuseigarar og deira privatliv.
•Hugs at vegen er lite egna for mindre born og lite erfarne syklistar.
•Kle deg for høgfjellet og etter vêrmeldinga.
•Respekter teltforbodet på utvalde område.
•Respekter bandtvang for hund.
•Ver grei å varsla om ulukker, søppel, osb. dersom det er nødvendig.
•Hugs at nokre delar av vegstrekninga er utan mobiltelefondekning.
 

Forfatter
Einar Grieg
Institusjon
Rallarvegen
Publisert
17/07/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Rallarvegen

Rallarvegen (Bergensbanen)

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens