Øraker skole


Øraker skole

"Dette er Thomas og Bettina. De går på Øraker skole." De lever et utsvevende liv på Oslos beste vestkant. Spiser russisk kaviar til frokost og blir kjørt av butleren til skolen. De har en gigantisk hage med svømmebasseng og golfbane.

Oslo Museum har tatt initiativ til skoleprosjektet Kjenner du Oslo, egentlig? Et digitalt verksted om byens mange ansikter. Prosjektet er støttet av Den kulturelle skolesekken.

Prosjektet handler om utveksling av opplevelser og erfaringer med byen som oppvekstmiljø. Dette innebærer ett besøk fra, og ett besøk til, en skoleklasse på en annen kant av byen. Hensikten er å gi elevene mer konkret kunnskap om ”de andres” virkelighet, etablere kontakt på tvers av bydelsgrensene, samt gjøre dem kjent med nye og ukjente deler av byen. I tillegg får de prøvd seg på å lage digitale fortellinger, noe de kan bruke senere i mange sammenhenger.

Til nå har vi samarbeidet med to 9. klasser fra hhv Abildsø og Øraker skole. På bakgrunn av dokumentasjonsarbeid utført i hverandres nærmiljø har elevene laget digitale historier om hva de har sett, og om hva de andre stort sett gjør og liker. Men vel så mye handler disse historiene om elevenes egne fordommer. For 150 år siden ble grunnlaget for det øst – og vestkantpolariserte skillet i Oslo lagt med Akerselva som den symbolske grensengangen. Båstenkningen lever videre, og i disse 10-12 ”filmene” kommer forestillingene til overflaten på ærlig vis.

Forfatter
A ved Abildsø skole
Institusjon
Oslo Museum
Publisert
23/11/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Øraker skole

Øraker skole er en 8-10-skole, ungdomsskole, på Lilleaker i Bydel Ullern. Skolen skal utvides fra fire til seks paralleller og vil fra 2015 ha om lag 540 elever.

Byområde

Byområde er et begrep som på norsk kan bety to ting.

Klede

Klede er et glatt, filtlignende stoff av ull.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens