På sporet av dyrene 1 av 2

På sporet av dyrene


På sporet av dyrene

En rusletur på Maihaugen i Lillehammer fikk opp denne historien. Jeg tenkte på dyrene og deres plass i kulturhistorien. Hvor mye "cred" har dyrene fått opp i gjennom egentlig?

Foranledningen er deltakelse på Create-Share- Listen koferansen i  Lillhammer i feb 2011, en stor internasjonal konferanse innen feltet Digital Storytelling. Selveste grunnleggeren av denne bevegelsen, Joe Lambert, var kommet helt fra California, blant annet for å lede en work shop i digital historiefortelling. Under innledningen til arbeidet  med historiene, klarte han å fremkalle en helt spesiell stemning. Vi mediterte og  gjorde en reise innover i oss selv. For mange deltakere utløste dette svært personlige historier. Denne historien er av det mer pedagogiske slaget, selv om stemningen fra work shopen er til stede her også.

Forfatter
Ida Lützow-Holm
Institusjon
Oslo Museum
Publisert
24/01/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Dyr

Dyr (Animalia eller Metazoa) slik begrepet brukes innen moderne biologi, betegner flercellete, heterotrofe organismer som i utgangspunktet har indre fordøyelse, minst ett fritt bevegelig livsstadium, som besitter Hox-gener og ikke produserer cellevegg. Dyr sammenfattes i riket Animalia eller Metazoa, på norsk også kalt dyreriket.

Repskreps (dyr)

Kolle (dyr)

Ei kolle er i utgangspunktet en ku uten horn, men brukes også om enkelte fargevarianter hos kveg. Ordet brukes også om hunnen hos hjort og elg, ei elgkolle, som ikke utvikler gevir slik som hannen. Uttrykket skriver seg fra adjektivet «kollet», som beskriver noe som er ubevokst eller nakent (jamfør kolle).

Trafikkdrepte dyr

Trafikkdrepte dyr er dyr som blir drept i en kollisjon med kjøretøy, båter eller fly.

Sosiale dyr

Sosiale dyr er en løst definert betegnelse for organismer som samhandler med andre medlemmer av sin art i en slik grad at de har et gjenkjennelig og distinkt samfunn.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens