På sporet av dyrene 1 av 2

På sporet av dyrene


På sporet av dyrene

En rusletur på Maihaugen i Lillehammer fikk opp denne historien. Jeg tenkte på dyrene og deres plass i kulturhistorien. Hvor mye "cred" har dyrene fått opp i gjennom egentlig?

Foranledningen er deltakelse på Create-Share- Listen koferansen i  Lillhammer i feb 2011, en stor internasjonal konferanse innen feltet Digital Storytelling. Selveste grunnleggeren av denne bevegelsen, Joe Lambert, var kommet helt fra California, blant annet for å lede en work shop i digital historiefortelling. Under innledningen til arbeidet  med historiene, klarte han å fremkalle en helt spesiell stemning. Vi mediterte og  gjorde en reise innover i oss selv. For mange deltakere utløste dette svært personlige historier. Denne historien er av det mer pedagogiske slaget, selv om stemningen fra work shopen er til stede her også.

Forfatter
Ida Lützow-Holm
Institusjon
Oslo Museum
Publisert
24/01/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

.museum

.museum er et generisk toppnivådomene (gTLD) på internett, utelukkende brukt av musèer, museumsorganisasjoner, samt individuelle medlemmer av museumsbransjen, slik som disse gruppene er definert av International Council of Museums (ICOM). Sammen med J. Paul Getty Trust etablerte ICOM MuseDoma (Museum Domain Management Association), under ledelse av Cary Karp, med formål å søke ICANN om å opprette et nytt gTLD, og å drive det hvis søknaden ble innvilget.

Museum

Et museum er en institusjon som samler, bevarer, forsker på og stiller ut kunstverk eller andre gjenstander som har vitenskapelig, naturhistorisk eller kulturhistorisk interesse. Museer spesialiserer seg vanligvis innenfor ett eller flere fagfelt, og har fagfolk med stor interesse for, eller med spesialutdanning innenfor disse fagfeltene.

Gamvik museum

Gamvik museum er et museum i Gamvik i Finnmark som ble grunnlagt av Gamvik Museums- og historielag i 1978. Bygdefolket engasjerte seg i å samle inn fotografier og gjenstander, og dette dannet grunnlaget for museets samlinger. I dag holder museet til i det nedlagte «Brodtkorbbruket». Fra 1990 til 1995 ble disse bygningene restaurert og tilpasset til museumsformål, og i 1998 kunne museet flytte fra de tidligere lokalene i Gamvik skole. Som ledd i den nasjonale museumsreformen, ble Gamvik Museum i 2006 del av selskapet Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark. De andre deltakerne i det interkommunale selskapet er Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms i Hammerfest, Nordkappmuseet i Honningsvåg, Berlevåg Havnemuseum i Berlevåg og Måsøy museum i Måsøy.

Lillehammer museum

Stiftelsen Lillehammer museum er en samling museer på Lillehammer. Den oppstod i 2011 under navnet Stiftelsen Lillehammer museum ved en omorganisering av de konsoliderte museer under Maihaugen. Stiftelsen Lillehammer museum har fire avdelinger. Museet Maihaugen er den ene, mens Spesialmuseene er en avdeling som består av Norges Olympiske Museum, dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk og Postmuseet. En tredje avdeling er Norsk Håndverksinstitutt, tidligere Senter for immateriell kulturarv og Norsk handverksutvikling. I tillegg har Lillehammer museum avdelingen Organisasjon og kommunikasjon.

Måsøy museum

Måsøy museum ligger i Havøysund, kommunesentret i Måsøy kommune i Finnmark. Bygningen som brukes av museet ble opprinnelig bygd som prestebolig i 1950. Kystkultur med vekt på utviklingen av fiskefartøy og teknologi til bruk i fiske er hovedtema. Ellers er det rom med faste utstillinger, for eksempel stue og kjøkken fra 1920- og 30-tallet, egnebu, skolestue, verksteder. Den første kraftblokka i Norge står montert like utenfor museet.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens