På sporet av dyrene 1 av 2

På sporet av dyrene


På sporet av dyrene

En rusletur på Maihaugen i Lillehammer fikk opp denne historien. Jeg tenkte på dyrene og deres plass i kulturhistorien. Hvor mye "cred" har dyrene fått opp i gjennom egentlig?

Foranledningen er deltakelse på Create-Share- Listen koferansen i  Lillhammer i feb 2011, en stor internasjonal konferanse innen feltet Digital Storytelling. Selveste grunnleggeren av denne bevegelsen, Joe Lambert, var kommet helt fra California, blant annet for å lede en work shop i digital historiefortelling. Under innledningen til arbeidet  med historiene, klarte han å fremkalle en helt spesiell stemning. Vi mediterte og  gjorde en reise innover i oss selv. For mange deltakere utløste dette svært personlige historier. Denne historien er av det mer pedagogiske slaget, selv om stemningen fra work shopen er til stede her også.

Forfatter
Ida Lützow-Holm
Institusjon
Oslo Museum
Publisert
24/01/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Museum

Et museum er en institusjon som samler, bevarer, forsker på og stiller ut kunstverk eller andre gjenstander som har vitenskapelig, naturhistorisk eller kulturhistorisk interesse. Museer spesialiserer seg vanligvis innenfor ett eller flere fagfelt, og har fagfolk med stor interesse for, eller med spesialutdanning innenfor disse fagfeltene.

.museum

.museum er et generisk toppnivådomene (gTLD) på internett, utelukkende brukt av musèer, museumsorganisasjoner, samt individuelle medlemmer av museumsbransjen, slik som disse gruppene er definert av International Council of Museums (ICOM). Sammen med J. Paul Getty Trust etablerte ICOM MuseDoma (Museum Domain Management Association), under ledelse av Cary Karp, med formål å søke ICANN om å opprette et nytt gTLD, og å drive det hvis søknaden ble innvilget.

Arendals Museum

Arendals Museum ble etablert i 1832 med «Arendal Skoles offentlige Bibliotech og Musæum» som sitt fulle navn.

Ethnologisches Museum

Ethnologisches Museum er et museum i Berlin for utenomeuropeiske kunst- og kulturgjenstander. Det tilhører de statlige prøyssiske museene i Berlin.

Ringerikes Museum

Ringerikes Museum er distriktsmuseum for Ringeriksregionen, som omfatter nåværende Ringerike kommune og Hole kommune i Buskerud fylke. Museet ligger på Norderhov gamle prestegård i tidligere Norderhov kommune, like sør for Hønefoss og tvers over den gamle hovedveien som gikk forbi Norderhov kirke.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens