Odøling og verdensborger 1 av 2

Odøling og verdensborger


Odøling og verdensborger

Sigurd Hoel var den vesle usikre gutten fra Odalen som gjorde litt av en klassereise. Han ble en av landets fremste kulturpersonligheter, men innerst inne forble han alltid ødøling.

 
Forfatter
Ingun Aastebøl
Institusjon
Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal
Publisert
22/11/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Skribent

Skribent er en betegnelse som henviser til enhver som skaper skriftlige tekster, men ordet angir vanligvis dem som skriver kreativt eller profesjonelt, eller dem som har skrevet i ulike formater. Dyktige skribenter bruker språket til å formidle ideer, visualiseringer og følelser, enten det er fiksjon eller sakprosa. Ordet skribent kommer av latin scribere som betyr «å skrive».[1] Før boktrykkerkunsten1400-tallet var en skriver ikke nødvendigvis en som forfattet egne tekster, men skrev av og mangfoldiggjorde andres tekster. I dag er skribent generelt et mer uformelt ord for en forfatter.

Forfatter

En forfatter er en person som skriver en tekst. «Forfatter» er ingen beskyttet yrkestittel og alle som skriver, kan i prinsippet kalle seg forfattere. I dagligtale blir imidlertid uttrykket mest brukt om dem som skriver litterære tekster og får dem publisert. I slik bruk blir forfatter en person som har skriving som profesjon.

Litteratur

Litteratur (fra latin «skrift, skriftlig framstilling» av littera, det vil si «bokstav») er et begrep som omfatter et bredt spekter av menneskelige ytringer. I en vid forståelse av litteratur er det alle menneskelige ytringer som har manifest seg som tekst og ikke nødvendigvis utgitt på et forlag; dikt, roman, sakprosa, manuskripter for film og TV, vandrehistorier, eventyr, og lignende.

Teknisk forfatter

Teknisk forfatter (engelsk: Technical Writer eller Technical Author) er en yrkestittel som brukes av personer som utarbeider teknisk dokumentasjon og bruksanvisninger. Arbeidet omfatter utvikling, organisering og vedlikehold av informasjon som skal formidles til brukere av tekniske produkter. Informasjonen omfatter normalt instrukser for bruk, installasjon og vedlikehold av produktene.

Mal:Forfatter

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens