Midt i demokratiet 1 av 2

Midt i demokratiet


Midt i demokratiet

Norsk-afrikansk forening i Oppland arbeider for integrering og samhandling. Og de går gjerne demokratiets ærend, slik de gjorde 1. mai 2009:

Forfatter
Karen Bleken
Institusjon
Opplandsarkivet avd. Maihaugen
Publisert
30/04/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Demokrati

Demokrati er en styreform hvor folket har vesentlig innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Ordet betyr folkestyre. Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til være uenig med flertallet og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas.

Liberalt demokrati

Et liberalt demokrati eller konstitusjonelt demokrati er den dominerende form for demokrati i det 21. århundre. Under den kalde krigen, ble liberale demokratier ansett som motsvaret til de kommunistiske folkerepublikkene, som var fortalere for en annen vinkel på demokratiet. I dag er motstykket til liberale demokratier det direkte demokrati eller deltagerdemokrati. Liberale demokratier kan ha en rekke forskjellige konstitusjonelle former: de kan være republikker, som USA eller Frankrike, eller konstitusjonelt monarki, som Storbritannia eller Danmark. Det kan ha et presidentsystem (USA), et parlamentarisk system (Westminster-system, UK og Commonwealth-landene), eller en hybrid, semipresidentsystem (Frankrike).

Uavhengighet/Demokrati

Uavhengighet/Demokrati er en euroskeptisk gruppering i Europaparlamentet.

Demokrati-indeksen

Demokrati-indeksen (engelsk: Democracy Index) er en indeks rangert av Economist Intelligence Unit som måler graden av demokrati i 167 land. Indeksen er basert på 60 indikatorer i fem forskjellige kategorier: frie og rettferdige valgprosesser, sivile rettigheter, regjeringens funksjonalitet, politisk deltagelse og politisk kultur. Indeksen ble for første gang publisert i 2006, med oppdateringer i 2008 og 2010.

Nasjonalligaen for demokrati

Nasjonalligaen for demokrati (burmesisk: အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်, IPA: [ʔəmjóðá dìmòkəɹèsì ʔəpʰwḛdʑouʔ]) eller NLD er Burmas viktigste opposisjonsparti, ledet av nobelprisvinneren Aung San Suu Kyi. Partiet ble dannet i 1988, og i landets første flerpartivalg i 1990 vant partiet hele 392 av de 492 utlyste plassene. Valget ble imidlertid annullert, og partileder Aung San Suu Kyi ble satt i husarrest. NLD boikottet det neste valget i 2010, fordi militærmyndighetene hindret mange av deres viktigste kandidater fra å stille. Partiet ble formelt oppløst, men etter samtaler med myndighetene i 2011 ble det 18. november 2011 bestemt at partiet igjen skulle registrere seg som parti.[1]

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens