Midt i demokratiet 1 av 2

Midt i demokratiet


Midt i demokratiet

Norsk-afrikansk forening i Oppland arbeider for integrering og samhandling. Og de går gjerne demokratiets ærend, slik de gjorde 1. mai 2009:

Forfatter
Karen Bleken
Institusjon
Opplandsarkivet avd. Maihaugen
Publisert
30/04/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Arkiv

Ordet arkiv har flere betydninger. (1) Dokumenter mottatt eller skapt av en virksomhet som en del av virksomhetens virkeområde (også kalt enkeltarkiv). (2) Et oppbevaringssted for enkeltarkiv, det vil si lokalet eller bygningen. (3) Arkivtjenesten i en virksomhet, dvs. den enheten som utfører arkivoppgaver. (4) En arkivinstitusjon eller et annet samlingssted for flere enkeltarkiver (også kalt arkivdepot).

Tidsskriftet Arkiv

Tidsskriftet arkiv er et norsk arkivfaglig forskningstidsskrift. Tidsskriftet har artikler om arkivdanning, bevaringsvurdering, ordning og arkivbeskriving, tilgjengeliggjøring, formidling og bruk av arkiv. Hver artikkel fagfellevurderes av to fagfolk. Tidsskriftet tar i mot artikler på norsk, dansk, svensk og engelsk.

Interkommunalt arkiv

Interkommunalt arkiv er selvstendige interkommunale selskaper som yter ulike arkivrelaterte tjenester for sine eiere. Navnene blir vanligvis forkortet IKA og som oftest etterfulgt av navnet på fylket institusjonen dekker (eks. IKA Rogaland, IKA Vest-Agder) Interkommunale arkiver er som regel organisert etter lov om interkommunale selskaper eller etter kommuneloven. Et IKA kan dekke et eller flere fylker, og bortsett fra Akershus fins det IKA-er som dekker alle landets fylker.

Mal:Arkiv

Denne malen er tiltenkt diskusjonssider som har arkiv. For mer om arkivering se Wikipedia:Arkivering.

Kategori:Arkiv

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens