Midt i demokratiet 1 av 2

Midt i demokratiet


Midt i demokratiet

Norsk-afrikansk forening i Oppland arbeider for integrering og samhandling. Og de går gjerne demokratiets ærend, slik de gjorde 1. mai 2009:

Forfatter
Karen Bleken
Institusjon
Opplandsarkivet avd. Maihaugen
Publisert
30/04/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Demokrati

Demokrati er en styreform hvor folket har vesentlig innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Ordet betyr folkestyre. Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til være uenig med flertallet og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas.

Kategori:Demokrati

Direkte demokrati

Direkte demokrati er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett. Avhengig av hvordan systemet er organisert, kan folket være med på endre og vedta nye lover, stille mistillitsvotum og gi dom i rettssaker. Et slikt system baserer seg i større grad på at velgerne selv er med på å avgi stemme i hver enkelt sak. Et system som baserer seg både på direkte og representativt demokrati kalles et blandingsdemokrati, og er den vanligste formen hvor direktedemokratisk aktivitet forekommer.

Demokrati (teaterstykke)

Demokrati er et teaterstykke av briten Michael Frayn. Det hadde première i London i 2003, og ble satt opp på National Theatre og West End Theatre, hvor det var en stor suksess. Senere er det blitt satt opp på teatre i København og på Broadway i New York. Høsten 2005 ble det satt opp på Nationaltheatret i Oslo. Det omhandler den tyske kansleren Willy Brandts fall i 1974 gjennom avsløringen av den kommunistiske spionen Günter Guillaume som arbeidet som sekretær for Brandt og hørte til kanslerens innerste krets. Noe av stykket finner sted Hamar i Norge.

Athenske demokrati

Det athenske demokrati (noen ganger kalt klassisk demokrati) var det demokratiske systemet utviklet i den greske bystaten Athen (bestod av byen Athen og dets omliggende områder i Attika). Athens demokrati var et av de første kjente demokrati, og var sannsynligvis det viktigste i oldtiden. Andre greske byer dannet demokratier, og noen, men ikke alle, fulgte den athenske modellen, men ingen ble så mektig og stabil (og så godt dokumentert) som Athen.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens