Livet på Øraker 1 av 2

Livet på Øraker


Livet på Øraker

Skepsis, misunnelse og en viss undring over vestkantungdommen preger denne fortellingen. Skolen deres er en skikkelig "lekkerbisken", gymsalen likeså. Men hvorfor drikker de og snuser så mye? Overdriver de bare fordi de er usikre? Vil de ikke vedstå seg at de komer fra vestkanten kanskje?

Oslo Museum har tatt initiativ til skoleprosjektet Kjenner du Oslo, egentlig? Et digitalt verksted om byens mange ansikter. Prosjektet er støttet av Den kulturelle skolesekken.

Prosjektet handler om utveksling av opplevelser og erfaringer med byen som oppvekstmiljø. Dette innebærer ett besøk fra, og ett besøk til, en skoleklasse på en annen kant av byen. Hensikten er å gi elevene mer konkret kunnskap om ”de andres” virkelighet, etablere kontakt på tvers av bydelsgrensene, samt gjøre dem kjent med nye og ukjente deler av byen. I tillegg får de prøvd seg på å lage digitale fortellinger, noe de kan bruke senere i mange sammenhenger.

Til nå har vi samarbeidet med to 9. klasser fra hhv Abildsø og Øraker skole. På bakgrunn av dokumentasjonsarbeid utført i hverandres nærmiljø har elevene laget digitale historier om hva de har sett, og om hva de andre stort sett gjør og liker. Men vel så mye handler disse historiene om elevenes egne fordommer. For 150 år siden ble grunnlaget for det øst – og vestkantpolariserte skillet i Oslo lagt med Akerselva som den symbolske grensengangen. Båstenkningen lever videre, og i disse 10-12 ”filmene” kommer forestillingene til overflaten på ærlig vis.

Forfatter
A ved Abildsø skole
Institusjon
Oslo Museum
Publisert
30/11/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Byområde

Byområde er et begrep som på norsk kan bety to ting.

Skole

En skole (gresk: σχολή, fritid) er en privat eller offentlig institusjon eller et lærested hvor det undervises i ulike fag, som regel for å gi barn og unge økte kunnskaper og legge grunnlaget for videre utdannelse og yrkesliv.

Mykje skole

Mykje skole er en av tre barneskoler på Fastlands-Karmøy, og denne dekker områdene Vormedal, Snik og den sørligste delen av Moksheim. Fra skoleåret 2012/2013 blir barneskolen på Tuastad, lagt ned og Mykje skole vil da dekke Røyksund, Tuastad og Fosen i tillegg til de andre områdene. Skolen sto klar i 2009, og blir utvidet våren 2012 for å håndtere et større antall elever. [1]Det går fra 1.klasse til 7.klasse. Det er den nyeste skolen på fastlandet. Det er over 300 elever på skolen.

Holviga skole

Havnås skole

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens